Gmina Mińsk Mazowiecki
Temp.:
Niedziela, 29. listopada 2015
Środ. i OdpadyŚrod. i Odpady pliki cookiespliki cookies PrzetargiPrzetargi Zapyt. ofertoweZapyt. ofertowe KontaktKontakt PrzetargiPrzetargi Galeria ZdjęćGaleria Zdjęć KontaktKontakt
Elektronicza Skrzynka Podawcza
Witamy w gminie Mińsk Mazowiecki
Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do wirtualnej wędrówki po Gminie Mińsk Mazowiecki. Wędrówki, która pozwoli poznać życie gminy i jej mieszkańców, ważniejsze wydarzenia kulturalne, społeczne i gospodarcze, a także bogatą historię tego terenu. Bogactwo przyrodnicze i nowoczesna infrastruktura Gminy Mińsk Mazowiecki, powinna zainteresować nie tylko miłośników wędrówek pieszych i rowerowych, ale również potencjalnych inwestorów, którzy docenią położenie oraz możliwości zagospodarowania tych terenów. Mam nadzieję, że wiadomości uzyskane dzięki naszemu portalowi informacyjnemu zachęcą Państwa do odwiedzenia i czynnego udziału w życiu Gminy Mińsk Mazowiecki. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski
Aktualności
Dodano: 01.01.2016
Dodano: 31.12.2015
Informacja dotycząca możliwości przyłączania nieruchomości do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej
więcej »
Dodano: 26.11.2015
Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139) z dnia 7 czerwca 2001r. informujemy mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki, że od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. nie będzie obowiązywała taryfa cenowa:
więcej »
Dodano: 19.11.2015

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 5a i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515.) oraz uchwały Nr VI/28/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r.w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 95 poz.3015) uprzejmie informuję, iż dnia 19 listopada 2015r. rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie oceny proponowanych celów rozwoju Gminy Miny Mińsk Mazowiecki ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Mińsk mazowiecki na lata 2015 – 2025.

więcej »
Dodano: 18.11.2015
W naborze wniosków na realizację inicjatyw lokalnych w 2016 r. wpłynęło w wyznaczonym terminie 9 ofert spełniających (po dokonaniu korekt i uzupełnień) wszystkie kryteria formalne. Poniżej została przedstawiona lista złożonych wniosków, biorących udział w procedurze oceny: więcej »
Informacje o gminie
Gmina Mińsk Mazowiecki położona jest we wschodniej części woj. mazowieckiego (odległość od Warszawy - 50 km), w powiecie mińskim, należącym do historycznej dzielnicy Polski - Mazowsza, na terenie której już w X w. zaczęła kształtować się organizacja państwa piastowskiego...
Mapa gminy
Kalendarium
27.09.2015 -
Zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego wsi Targówka - godz. 17:00, Świetlica w Targówce
25.09.2015 -
Zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego wsi Podrudzie - godz. 18:00, Podrudzie, ul. Willowa 49 (u p. Sołtysa)
22.09.2015 -
Zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego wsi Budy Barcząckie - godz. 19:00, Świetlica w Barczącej
21.09.2015 -
Zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego wsi Zamienie - godz. 18:00, Remiza OSP Zamienie
21.09.2015 -
Zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego wsi Maliszew - godz. 18:00, Remiza OSP w Zamieniu
21.09.2015 -
Zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego wsi Huta Mińska - godz. 18:00, Zespół Szkół w Hucie Mińskiej
Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: (025) 758-24-89