Gmina Mińsk Mazowiecki
Temp.: 19.1°C
Czwartek, 30. lipca 2015
Środ. i OdpadyŚrod. i Odpady pliki cookiespliki cookies PrzetargiPrzetargi Zapyt. ofertoweZapyt. ofertowe KontaktKontakt PrzetargiPrzetargi Galeria ZdjęćGaleria Zdjęć KontaktKontakt
Elektronicza Skrzynka Podawcza
Witamy w gminie Mińsk Mazowiecki
Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do wirtualnej wędrówki po Gminie Mińsk Mazowiecki. Wędrówki, która pozwoli poznać życie gminy i jej mieszkańców, ważniejsze wydarzenia kulturalne, społeczne i gospodarcze, a także bogatą historię tego terenu. Bogactwo przyrodnicze i nowoczesna infrastruktura Gminy Mińsk Mazowiecki, powinna zainteresować nie tylko miłośników wędrówek pieszych i rowerowych, ale również potencjalnych inwestorów, którzy docenią położenie oraz możliwości zagospodarowania tych terenów. Mam nadzieję, że wiadomości uzyskane dzięki naszemu portalowi informacyjnemu zachęcą Państwa do odwiedzenia i czynnego udziału w życiu Gminy Mińsk Mazowiecki. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski
Aktualności
Dodano: 31.12.2015
Informacja dotycząca możliwości przyłączania nieruchomości do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej
więcej »
Dodano: 29.07.2015

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum, należy zwrócić się do podmiotów uprawnionych, którymi są:

 1)   partia polityczna, która w ostatnich przed referendum wyborach do Sejmu:

a) samodzielnie tworząc komitet wyborczy, otrzymała, w skali kraju, co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów,

b) wchodziła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały, w skali kraju, co najmniej 6% ważnie oddanych głosów;

2)    klub poselski, klub senatorski oraz klub parlamentarny, które na rok przed dniem ogłoszenia uchwały lub postanowienia o zarządzeniu referendum zrzeszały odpowiednio posłów lub senatorów wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez komitet wyborczy wyborców, a posłowie lub senatorowie ci stanowili więcej niż połowę składu tych klubów;

3)    stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, która spełnia następujące warunki:

a) została zarejestrowana lub zgłoszona, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie później niż na rok przed dniem ogłoszenia uchwały lub postanowienia o zarządzeniu referendum,

b) obszar jej działania obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c)  prowadzi działalność związaną z przedmiotem referendum, a działalność ta mieści się w zakresie jej celów statutowych;

4)    fundacja, która spełnia warunki określone w pkt 3 lit. a i c.

więcej »
Dodano: 29.07.2015
Dodano: 24.07.2015

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim informuje, że w dniu 28.07.2015 r.  w godz. 9:00 - 15:00. w miejscowości: Barcząca, Zakole Wiktorowo, Chmielew - nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu rozbudowy sieci wodociągowej. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

więcej »
Dodano: 21.07.2015
Zarząd Powiatu Mińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mińskiego, położonej w Nowych Osinach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 218/4.
więcej »
Informacje o gminie
Gmina Mińsk Mazowiecki położona jest we wschodniej części woj. mazowieckiego (odległość od Warszawy - 50 km), w powiecie mińskim, należącym do historycznej dzielnicy Polski - Mazowsza, na terenie której już w X w. zaczęła kształtować się organizacja państwa piastowskiego...
Mapa gminy
Kalendarium
24.07.2015 -
27.06.2015 -
Światowy Dzień Rybołówstwa
26.06.2015 -
Zakończenie roku szkolnego
Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: (025) 758-24-89