Ścieżka nawigacyjna

Stronicowanie

Badania archeologiczne w Naszej Gminie
2017.03.21
Badania archeologiczne w Naszej Gminie
W dniach 3-7 kwietnia br. na terenie Gminy
Mińsk Mazowiecki będą prowadzone archeologiczne badania
powierzchniowe.
Szanowni Państwo Sołtysi
2017.03.10
Szanowni Państwo Sołtysi
Z okazji „Dnia Sołtysa” przypadającego na dzień 11 marca 2017 r. chciałbym życzyć Państwu dużo zdrowia, szczęścia i pogody ducha na co dzień. Serdecznie dziękuję za Państwa codzienny trud, pracę i zaangażowanie w sprawy lokalnych społeczności.
Życzę satysfakcji z pełnionej funkcji oraz samych sukcesów w działalności społecznej na rzecz mieszkańców naszej Gminy.
Ogłoszenie - projekt kanalizacji sanitarnej w Nowych Osinach i Osinach część południowa ul. Warszawska, Polna, Paderewskiego, Władysława, Lipowa, Dębowa, Łąkowa
2017.03.09
Ogłoszenie - projekt kanalizacji Osiny
Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców miejscowości nowe Osiny i Osiny na spotkanie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu przebiegu kanalizacji sanitarnej, opracowanego przez Biuro Usług Inżynieryjnych PRO-SANIT Daniel Baran z siedzibą w Garwolinie przy ul. Jagodzińskiej 53.

Spotkanie ma na celu przeprowadzenie ostatecznej weryfikacji projektowanego poprzednio przebiegu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowe Osiny i Osiny cz. południowa, z uwzględnieniem tras uzgodnionych z poprzednim Projektantem. Spotkanie odbędzie się dnia 25 marca 2017 roku (sobota) od godziny 1100 do 1700 w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ulicy Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki – sala konferencyjna (pok. 110 – I piętro).
Nadzwyczajna XXX sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 06.03.17 r., godz. 1600, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.
2017.03.06
Nadzwyczajna XXX sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 06.03.17 r., godz. 1600, sala konferencyjna Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.
Nadzwyczajna XXX sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki – 06.03.17 r., godz. 1600
OGŁOSZENIE kanalizacja sanitarna Karolina część wschodnia
2017.03.01
OGŁOSZENIE kanalizacja sanitarna Karolina część wschodnia
Gmina Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, iż prace związane z budową etapu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Karolina” – sołectwo Kolonia Karolina zostały zakończone. Nieruchomości znajdujące się w rejonie objętym tym projektem od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie tj. od 27 lutego 2017 roku mogą być przyłączane do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert
2017.02.21
Rozstrzygnięcie konkursu ofert
Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w formie otwartego konkursu ofert do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki wpłynęła jedna ważna oferta. W wyniku przeprowadzonego postępowania przez Komisję Konkursową dokonano wyboru oferty: CEN­TRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE Sp. z o.o. w Siedlcach ul.Niklowa 9. Jednostkowa cena świadczenia wynosi: 597,00 zl brutto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych brutto).
Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Zmiana terminu skladania ofert!!!
2017.02.18
Zmiana terminu skladania ofert!!!
Termin i miejsce składania ofert „ do dnia 17 lutego 2017 r.” zastępuje się wyrazem „do dnia 20 lutego 2017 r.”

Nowoczesne Usługi dla Biznesu
2017.02.08
Zaproszenie do udziału w projekcie Profesjonalne kadry Nowoczesnych Usług dla Biznesu
Zapraszamy do udziału w projekcie skierowanym do osób, które chcą z własnej inicjatywy podnieść, uzupełnić i formalnie potwierdzić kwalifikacje.
Obwieszczenie Starosty Mińskiego
2017.02.03
Obwieszczenie Starosty Mińskiego
o realizacji inwestycji drogowej
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
2017.01.26
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Gmina Mińsk Mazowiecki przystąpiła do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, który uzyskał dofinansowanie z Działania 4.2 Efektywność energetyczna - typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wartość projektu wynosi 5 293 609,42 zł, w tym wartość dofinansowania 3 442 998,00 zł.

Stronicowanie

drukuj całą stronę

Promocja

  • Bezpieczeństwo
  • Gospodarka odpadami
  • Mapa gminy
  • Ceidg
  • Przetargi
  • zapytania ofertowe
  • 500 plus

Stopka strony

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.