Ścieżka nawigacyjna

Stronicowanie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert
2017.02.21
Rozstrzygnięcie konkursu ofert
Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w formie otwartego konkursu ofert do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki wpłynęła jedna ważna oferta. W wyniku przeprowadzonego postępowania przez Komisję Konkursową dokonano wyboru oferty: CEN­TRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE Sp. z o.o. w Siedlcach ul.Niklowa 9. Jednostkowa cena świadczenia wynosi: 597,00 zl brutto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych brutto).
Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Zmiana terminu skladania ofert!!!
2017.02.18
Zmiana terminu skladania ofert!!!
Termin i miejsce składania ofert „ do dnia 17 lutego 2017 r.” zastępuje się wyrazem „do dnia 20 lutego 2017 r.”

Nowoczesne Usługi dla Biznesu
2017.02.08
Zaproszenie do udziału w projekcie Profesjonalne kadry Nowoczesnych Usług dla Biznesu
Zapraszamy do udziału w projekcie skierowanym do osób, które chcą z własnej inicjatywy podnieść, uzupełnić i formalnie potwierdzić kwalifikacje.
Obwieszczenie Starosty Mińskiego
2017.02.03
Obwieszczenie Starosty Mińskiego
o realizacji inwestycji drogowej
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
2017.01.26
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Gmina Mińsk Mazowiecki przystąpiła do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, który uzyskał dofinansowanie z Działania 4.2 Efektywność energetyczna - typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wartość projektu wynosi 5 293 609,42 zł, w tym wartość dofinansowania 3 442 998,00 zł.
OGŁOSZENIE kanalizacja sanitarna Niedziałka Druga i część Starej Niedziałki
2017.01.24
OGŁOSZENIE kanalizacja sanitarna  Niedziałka Druga i część Starej Niedziałki
Gmina Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, iż prace związane z budową etapu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedziałka Druga i części Starej Niedziałki” zostały zakończone. Nieruchomości znajdujące się w rejonie objętym tym projektem od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie tj. od 29 grudnia 2016 roku mogą być przyłączane do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.
Zakładanie firmy przez telefon
2017.01.17
Zakładanie firmy przez telefon
Od dzisiaj mozna założyć firmę dzoniąc pod numer: 801 055 088
Spotkanie konsultacyjne
2017.01.12
Spotkanie konsultacyjne
Spotkanie konsultacyjne
Programu rewitalizacji
Gminy Mińsk Mazowiecki
na lata 2016-2020+
Mińsk Mazowiecki, 9 stycznia 2017 r.
SMS-owy system informowania
2017.01.11
SMS-owy system informowania mieszkańców
SMS przypomni o terminie płatności lub powstaniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obwieszczenie Starosty Mińskiego
2017.01.09
Obwieszczenie Starosty Mińskiego
o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Arynów

Stronicowanie

drukuj całą stronę

Promocja

  • Bezpieczeństwo
  • Gospodarka odpadami
  • Mapa gminy
  • Ceidg
  • Przetargi
  • zapytania ofertowe
  • 500 plus

Stopka strony

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.