Gmina Mińsk Maz. - Aktualności
Temp.: 33.8°C
Wtorek, 1. września 2015
Środ. i OdpadyŚrod. i Odpady pliki cookiespliki cookies PrzetargiPrzetargi Zapyt. ofertoweZapyt. ofertowe KontaktKontakt PrzetargiPrzetargi Galeria ZdjęćGaleria Zdjęć KontaktKontakt
Elektronicza Skrzynka Podawcza
Aktualności
Dodano: 04.03.2011
Zapraszamy na aktualne wydarzenia kulturalne, sportowe itp., organizowane w Mińsku Mazowieckim i okolicach...
.


05 marca 2011 r. (sobota), godz. 10.30 i 12.30
Spektakl dla dzieci pt. „Mówię nie wszystkiemu, co złe”. Bilety w cenie 10 zł (płacą tylko dzieci) do nabycia w sekretariacie MDK.
 

.

7 marca 2011 r. o godz. 18.00 w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach będzie można obejrzeć występ artystyczny pt. „Przypadki Roberta Rozmusa”.

.

10 marca 2011 r. o godz. 18.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie zaprasza na wieczór literacko-filmowy.

.

13.03.2011 r. godz. 17.00 MDK w Mińsku Mazowieckim zaprasza do Miasta Kobiet!

.

14-16 marca 2011 r. MDK w Mińsku Mazowieckim zaprasza na Zmagania o Pałacową Maskę

.

UŁAŃSKIE ŚWIĘTO - 20 marca 2011 r. - początek 10.30

 .

Mińskie Impresje Zimowe - konkurs fotograficzny - do 22 marca 2011 r.Regulamin konkursu fotograficznego MIŃSKIE IMPRESJE ZIMOWE
ORGANIZATORZY
Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim, Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego
CELE
 • zmotywowanie społeczności mińskiej (oraz mieszkańców okolicznych miejscowości) w szczególności dzieci i młodzieży do twórczej aktywności poprzez świadome obserwowanie i utrwalanie otaczającej rzeczywistości, skłaniającej tym samym do plastycznego myślenia
 • uwrażliwienie na piękno i unikatowy charakter rodzinnego miasta oraz jego okolic poprzez celne i oryginalne uchwycenie ciekawych tematów zaistniałych w zimowej scenerii
 • integracja społeczności mińskiej i okolicznej fotografów-amatorów oraz popularyzacja ich twórczości
 • rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych

KATEGORIE
 • szkoły podstawowe (klasy 4-6)
 • gimnazjum
 • szkoły średnie
 • open 18+

WYMAGANIA
 • temat nadesłanych prac musi być zgodny z tematem konkursu- „Mińskie impresje zimowe”
 • każdy uczestnik może zgłosić maksimum 3 prace
 • fotografie mogą być kolorowe, czarno-białe, w sepii - wydrukowane w formacie 20x30 cm oraz bezwarunkowo w postaci elektronicznej na płycie CD (format JPG , duża rozdzielczość najlepiej 1500x2000 pikseli). Każdy plik powinien być podpisany (małymi literami bez użycia polskich znaków). Zdjęcia tylko w formie cyfrowym lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie
 • z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane
 • do zdjęć (+CD) dołączona musi być karta zgłoszenia zawierająca pełne dane autora: IMIĘ, NAZWISKO, WIEK (ewentualnie klasa i szkoła), ADRES ZAMIESZKANIA, TELEFON KONTAKTOWY, ADRES MAILOWY oraz TYTUŁ ZDJĘCIA (dane osobowe uczestników będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu)
 • wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać podpisane oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego regulaminu
 • fotografie wraz z wersją elektroniczną należy składać bezpośrednio w Miejskim Domu Kultury lub przesyłać na adres: Miejski Dom Kultury ul. Warszawska 173 05-300 Mińsk Mazowiecki
 • termin składania prac 22 marca 2011r.
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 marca 2011r, a o wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie wraz z informacją o terminie uroczystego finału, który odbędzie się w siedzibie Miejskiego Domu Kultury. Zorganizowana zostanie ekspozycja prac, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród.


PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ
 • organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko)
 • zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych
 • fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Miejskiego Domu Kultury oraz Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego

NAGRODY
 • organizatorzy przewidują nagrody finansowe oraz rzeczowe, o których przyznaniu zadecyduje Jury konkursu, w skład którego wchodzić będą osoby z wykształceniem fotograficznym oraz plastycznym oraz przedstawiciele organizatorów
 • przyznana zostanie także nagroda specjalna wskazana przez głosowanie internautów po opublikowaniu prac w galerii konkursowej portalu minskmaz.com

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   • decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla uczestników
   • ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów

   KONTAKT
   Telefon: 25 758 52 08 (Joanna Wilczak)
   Email: tpmm@gmail.com (Tomasz Adamczak)

                                                   Wersja do druku

Wystawa Afryka Magiczna                          do 10 kwietnia 2011 r.

 

Muzeum Ziemi Mińskiej zaprasza na wyjątkową wystawę plemiennej sztuki afrykańskiej. „Afryka magiczna” to możliwość spotkania z wyrobami powstałymi na Czarnym Lądzie, które trafiły do polskich kolekcjonerów i na co dzień nie są udostępniane szerokiemu gronu odbiorców. To rzadka okazja, aby w jednym miejscu zobaczyć przedmioty gospodarstwa domowego, biżuterię, rytualne maski, figurki-fetysze, insygnia władzy, noże egzekucyjne i włócznie. Cennym uzupełnieniem jest także zbiór oryginalnych fotografii Carlo Lamote’a powstały podczas jego podróży do najdalszych zakątków Konga. Przedmioty sztuki afrykańskiej związane są ściśle ze sferą wierzeń, religii, rytuałów. Ważnym elementem codzienności afrykańskiej była i jest maska. Ma moc transformacji, dzięki niej człowiek zmienia się w ducha, ma możliwość kontaktu ze zmarłymi przodkami. Na wystawie zaprezentowane zostaną rytualne maski plemienne (m.in. Chokwe, Pende, Lega, Kuba, Dogon, Bwa), które reprezentują główne typy masek, a więc: twarzowe, hełmowe, „paszportowe” oraz noszone na czole czy czubku głowy. Do eksponatów wyjątkowych należy maska motyla z plemienia Bwa (Burkina Faso), której długość wynosi ok. 150 cm. Będzie można również zobaczyć kompletny strój tancerza z plemienia Pende (Kongo, dawny Zair), nóż „latający” (Zande, Kongo) oraz XIX-wieczne insygnia władzy króla z plemienia Lia Sengele (Kongo).

 

Wystawę będzie można oglądać do 10 kwietnia, w Muzeum Ziemi Mińskiej, od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 17.00 oraz w niedziele w godz. 12.00 – 18.00.

 

 
 

Informacje o gminie
Gmina Mińsk Mazowiecki położona jest we wschodniej części woj. mazowieckiego (odległość od Warszawy - 50 km), w powiecie mińskim, należącym do historycznej dzielnicy Polski - Mazowsza, na terenie której już w X w. zaczęła kształtować się organizacja państwa piastowskiego...
Mapa gminy
Kalendarium
24.07.2015 -
27.06.2015 -
Światowy Dzień Rybołówstwa
26.06.2015 -
Zakończenie roku szkolnego


Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: (025) 758-24-89