Temp.: 3.3°C
Piątek, 30. stycznia 2015
Środ. i OdpadyŚrod. i Odpady pliki cookiespliki cookies PrzetargiPrzetargi Zapyt. ofertoweZapyt. ofertowe KontaktKontakt PrzetargiPrzetargi Galeria ZdjęćGaleria Zdjęć KontaktKontakt
Elektronicza Skrzynka Podawcza
Aktualności
Dodano: 24.05.2012

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki o wypełnienie ankiety i niezwłoczne (do dnia 30 czerwca 2012r.) dostarczenie jej do sołtysa lub do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki (pok. 10).


Ewidencja_zbiornik__w_bezodp__ywowych.jpgaby powiększyć, proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "pokaż obrazek". Aby pobrać, proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "zapisz obrazek jako".
Informacje o gminie
Gmina Mińsk Mazowiecki położona jest we wschodniej części woj. mazowieckiego (odległość od Warszawy - 50 km), w powiecie mińskim, należącym do historycznej dzielnicy Polski - Mazowsza, na terenie której już w X w. zaczęła kształtować się organizacja państwa piastowskiego...
Mapa gminy
Kalendarium
29.01.2015 -
Zebranie wiejskie sołectwa Maliszew (Zespół Szkół w Zamieniu - godz. 17:00)
29.01.2015 -
Zebraniew wijeskie sołectwa Zamienie (Zespół Szkół w Zamieniu - godz. 19.00)
28.01.2015 -
Zebaranie wiejskie sołectwa Chochół/Tartak (Zespół Szkół w Hucie Mińskiej - godz. 18.00)
27.01.2015 -
Zebranie wiejskie sołectwa Chmielew (Chmielew 16 - godz. 17.00)
27.01.2015 -
Zebranie sołeckie sołectwa Mikanów (Dom obecnego sołtysa - godz. 19.00)
26.01.2015 -
Zebranie wiejskie sołectwa Arynów (Remiza OSP w Królewcu - godz. 18.00)


Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: (025) 758-24-89