Gmina Mińsk Maz. - Wymeldowanie stałe
Temp.: 8.8°C
Piątek, 9. października 2015
Środ. i OdpadyŚrod. i Odpady pliki cookiespliki cookies PrzetargiPrzetargi Zapyt. ofertoweZapyt. ofertowe KontaktKontakt PrzetargiPrzetargi Galeria ZdjęćGaleria Zdjęć KontaktKontakt
Elektronicza Skrzynka Podawcza
Wymeldowanie stałe

Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Pok. nr 17

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Tekst jednolity Dz. U. nr 87, poz. 960 z 2001 r. z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. nr 236, poz.1999 z 2002 r.);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami);
- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r. Sygn.akt 20/01 (Dz. U. Nr 78, poz. 716 z dnia 19 czerwca 2002 r.).

Opłaty: brak

Termin odpowiedzi:
1 miesiąc

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi: brak

Dokumenty
- wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego,
- kserokopia dokumentu dotyczącego stanu prawnego lokalu mieszkalnego lub budynku prywatnego,
- oryginał dokumentu dotyczącego stanu prawnego lokalu mieszkalnego lub budynku prywatnego do wglądu

Załączniki
wniosek o wymeldowanie z miejsca z pobytu stałego

 

wzór wniosku:


Mińsk Mazowiecki, dnia .............................
...........................................
(Nazwisko, imię)
...........................................
(adres)
...........................................
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
WNIOSEK
o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego


Zwracam się o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego (podać kogo dotyczy wniosek)
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................

Wniosek uzasadniam:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

...............................................
(podpis wnioskodawcy)

 

Informacje o gminie
Gmina Mińsk Mazowiecki położona jest we wschodniej części woj. mazowieckiego (odległość od Warszawy - 50 km), w powiecie mińskim, należącym do historycznej dzielnicy Polski - Mazowsza, na terenie której już w X w. zaczęła kształtować się organizacja państwa piastowskiego...
Mapa gminy
Kalendarium
27.09.2015 -
Zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego wsi Targówka - godz. 17:00, Świetlica w Targówce
25.09.2015 -
Zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego wsi Podrudzie - godz. 18:00, Podrudzie, ul. Willowa 49 (u p. Sołtysa)
22.09.2015 -
Zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego wsi Budy Barcząckie - godz. 19:00, Świetlica w Barczącej
21.09.2015 -
Zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego wsi Zamienie - godz. 18:00, Remiza OSP Zamienie
21.09.2015 -
Zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego wsi Maliszew - godz. 18:00, Remiza OSP w Zamieniu
21.09.2015 -
Zebranie wiejskie ws. funduszu sołeckiego wsi Huta Mińska - godz. 18:00, Zespół Szkół w Hucie Mińskiej


Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: (025) 758-24-89