Ścieżka nawigacyjna

30 kwietnia br. upływa termin na składnie wniosków o przyznanie nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe.

Z godnie z Uchwałą Nr XXXVIII/273/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki do 30 kwietnia każdego roku można składać do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki wnioski o przyznanie nagrody sportowej i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:
1) Wójt Gminy,
2) komisje Rady Gminy Mińsk Mazowiecki,
3) kluby i organizacje sportowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury
fizycznej i sportu,
4) szkoły działające na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.

Nagrodę sportową może otrzymać osoba, która:
1) osiąga wysokie, udokumentowane wyniki sportowe,
2) stale zamieszkuje na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, bądź uczęszcza do gminnych
placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mińsk Mazowiecki,
3) w roku przyznawania nagrody nie ukończyła, bądź skończy 18 lat, bądź nie ukończyła 20
lat i uczęszcza do szkoły średniej,
4) posiada licencję zawodnika lub inny dokument potwierdzający status sportowy.

Wyróżnienia mogą być przyznane:
1) osobom osiągającym wyniki sportowe bez ograniczeń wiekowych,
2) trenerom sportowym, których zawodnicy osiągają lub osiągnęli sukcesy,
3) nauczycielom kultury fizycznej, których wychowankowie osiągają sukcesy sportowe,
4) popularyzatorom sportu i działaczom sportowym.

Nagrodę może otrzymać osoba reprezentująca dyscypliny sportowe indywidualne i gry
zespołowe, która uzyskała jeden z następujących wyników sportowych:

1) zajęła 1-6 miejsce w zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej lub jest członkiem
reprezentacji Polski – 1000 zł
2) zajęła 1-3 miejsce w zawodach ogólnopolskich – 750 zł.
3) zajęła 1 miejsce w zawodach wojewódzkich – 500 zł.

Wyróżnieniami są dyplomy, puchary, listy gratulacyjne, nagrody rzeczowe.

Wnioski o nagrodę sportową rozpatruje komisja powołana przez Wójta gminy składająca się z przedstawiciela urzędu, radnych i środowisk sportowych. Komisja rozpatrując wnioski bierze pod uwagę m.in. osiągnięty wynik sportowy, uczestnictwo w zawodach rangi wojewódzkiej, krajowej, międzynarodowej oraz promocję Gminy Mińsk Mazowiecki. Komisja przedstawia Wójtowi kandydatów do nagrody sportowej do 31 maja.

Nagrody sportowe przydziela Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki do 30 czerwca i wręcza je na Sesji Rady Gminy.

Wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki w ciągu miesiąca od złożenia

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz wzór wniosku znajdują się poniżej.

Uchwała Nr XXXVIII/273/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

« wstecz

Promocja

  • Lokalny rozkład jazdy
  • Ostrzeżenia meteorologiczne
  • 500 plus
  • Głos Ziemi Mińskiej
  • Wojaska Obrony Terytorialnej
  • Gospodarka odpadami
  • Mapa gminy
  • Ceidg
  • Przetargi
  • zapytania ofertowe

Stopka strony

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.