Ścieżka nawigacyjna

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Uproszczonego Planu Urządzania Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa dla gruntów położonych w gminie Mińsk Mazowiecki

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.) Starosta Miński przystąpił do sporządzenia Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla terenu gminy Mińsk Mazowiecki, na lata 2021 – 2030 obejmującego miejscowości: Anielew, Arynów, Barcząca, Borek Miński Brzóze, Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Chmielew, Chochół, Cielechowizna, Dłużka, Dziękowizna, Gamratka, Gliniak, Grabina, Grębiszew, Huta Mińska, Ignaców, Iłówiec, Janów, Józefów, Karolina, Kluki, Kolonia Janów, Królewiec, Maliszew, Marianka, Mikanów, Niedziałka Druga, Nowe Osiny, Osiny, Podrudzie, Prusy, Stara Niedziałka, Stare Zakole, Stojadła, Targówka, Tartak, Wólka Iłówiecka, Wólka Mińska, Zakole Wiktorowo, Zamienie, Żuków.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki na podstawie art. 21 ust. 4  ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.) oraz art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, na okres 60 dni tj.:

od 09.03.2020r. do 07.05.2020r.

w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 11, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek-czwartek 8:00 – 16:00, piątek 8:00 – 14:00).

Uproszczony Plan Urządzania Lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Zgodnie z  art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.)  w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Zastrzeżenia i wnioski należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy za pośrednictwem Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim.

Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Projekty Uproszczonych Planów Urządzania Lasu na zlecenie Powiatu Mińskiego zostały opracowane przez Agencję „Cezar” Pracownia Urządzania Lasu, ul. Boczna 28, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. planów, można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, Wydział Środowiska i Rolnictwa, ul. Konstytucji 3-go Maja 16, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki.

Informacje na temat trwającego wyłożenia będą udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki w zakładce obwieszczenia i komunikaty pod adresem strony www.bip.minskmazowiecki.pl oraz udzielane przez pracowników Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki w pokoju nr 11.

« wstecz

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.