Ścieżka nawigacyjna

Na XI Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki podjęta została Uchwała XI/73/15 w sprawie przyjęcia Programu ,,Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki", celem którego jest umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji Rodziny Wielodzietnej poprzez poprawę warunków materialnych oraz zwiększenie dostępności do instytucji kultury i obiektów sportowych. Podjęte w tym kierunku działania są elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Mińsk Mazowiecki, która daje możliwość rzeczywistego wsparcia Rodzin Wielodzietnych, promocji modelu takiej rodziny oraz kształtowania pozytywnego jej wizerunku.

Uprawnionymi do udziału w Programie „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki” są osoby zamieszkujące na terenie naszej gminy, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny. Mogą one wówczas skorzystać z następującego katalogu usług:

Rabatu w wysokości 50%:

- ceny biletu wstępu (należnej opłaty) na imprezy i zajęcia organizowane przez Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim

- ceny biletu wstępu (należnej opłaty) na basen i lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim

2. Rabatu w wysokości 25% w opłacie za świadczenia gminnych (samorządowych) przedszkoli w zakresie przekraczającym podstawę programową. Ulga ta przysługuje rodzinie, która reguluje na bieżąco opłaty za świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym podstawę programową.

3. Prawa do zniżek wynegocjowanych z przedsiębiorcami należącymi do programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki”

O Kartę Dużej Rodziny mogą się starać rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole wyższej lub bez ograniczeń w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Karta wydawana jest bezpłatnie i przysługuje niezależnie od sytuacji materialnej. W naszej gminie wydawaniem Karty Dużej Rodziny zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przedstawione powyżej założenia Programu ,,Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki" wspierającego rodziny wielodzietne zdecydowanie ułatwi dostęp do ośrodków rekreacji, kultury i sportu. Ponadto dla poszerzenia katalogu usług Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki serdecznie zaprasza partnerów (instytucje niezależnie od sektora, czy wielkości) do wspierania Karty ,,Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki''. Udział w programie to szereg korzyści dla firm i instytucji, a Karta Dużej Rodziny to ważny element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie. Partnerzy Programu, oprócz prestiżu, zyskują grupę lojalnych klientów,.

Wszelkie informacje dotyczące Gminnego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych uzyskacie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Chełmońskiego 14, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, pok. 20 (parter) lub wchodząc na stronę www.minskmazowiecki.pl

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.