Ścieżka nawigacyjna

Wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej

 • Ogólny opis

Wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej

 • Opis skrócony
  1. Z wnioskiem o o wsparciu inicjatywy lokalnej może wystąpić organizacja pozarządowa lub grupa co najmniej 10 dorosłych osób, zamieszkałych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.
  2. Wsparcie jest udzielane jeżeli wniosek spełni wszystkie wymagania formalne, zostanie pozytywnie oceniony merytorycznie oraz uzyska akceptację Rady Gminy w trakcie uchwalania lub aktualizacji budżetu Gminy.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Załączniki wymienione we wniosku.
 • Odbiorca usługi

Obywatel, Organizacja pozarządowa

 • Termin załatwienia sprawy:

Wnioski dotyczące kolejnego roku kalendarzowego można składać do 30 września roku poprzedzającego. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż do końca roku kalendarzowego następującego po terminie składania wniosków.

 • Informacja:

Czas załatwienia sprawy:

Od 3 do 28 miesięcy.

 • Dodatkowe informacje:

Opłata

 • Brak opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

 1. Brak
   

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873)
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)

Kategorie życiowe

 1. Budowa
 2. Inwestycja
 3. Infrastruktura
 4. Edukacja
 5. Kultura
 6. Sport
 7. Rekreacja

Słowa kluczowe

Inicjatywa lokalna

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Uwagi

Opłaty:

Brak

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.