Ścieżka nawigacyjna

Wydawanie wypisu i wyrysu z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy

   
 1. NAZWA USŁUGI

Wydawanie wypisu i wyrysu z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy

 1. OPIS SKRÓCONY

Każdy ma prawo wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy,
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty,
 1. INFORMACJA DODATKOWA
 • we wniosku należy wskazać miejscowość, numer ewidencyjny działki oraz sposób przekazania dokumentu,
 1. OPŁATA SKARBOWA
 • 50,00 zł, za wypis
 • 20,00 zł, za wyrys

Opłatę skarbową uiszcza się w gotówce w kasie urzędu, parter, pokój nr 19 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu:  Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim: nr konta 86 92260005 00008035 20000010

Kasa czynna: poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek - czwartek 8.00 – 14.00, piątek 8.00 – 13.00

 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA

Sekretariat Urzędu Gminny Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, I piętro

 1. MIEJSCE ODBIORU

Pokój nr 11, parter

 1. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 1 miesiąca. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu). W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 1. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.