Menu

Nawigacja

Treść Strony

Ramowy Plan Pracy Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 r.

Lp.

Termin
sesji

Tematyka

Odpowiedzialny za przygotowanie
i sposób realizacji

1.

28 stycznia

 1. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2020 r.
 2. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Rozwój Kultury Fizycznej w Gminie Mińsk Mazowiecki.
 1. Przewodniczący Rady Gminy oraz Przewodniczący Komisji stałych – zaprezentowanie tematyki na sesji.
 2. Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zaprezentowanie tematyki na sesji.
 3. Wójt Gminy – zaprezentowanie tematyki na sesji.

2.

25 lutego

 1. Informacja o stanie dróg powiatowych w Gminie Mińsk Mazowiecki.
 1. Dyrektor  Zarządu Dróg Powiatowych – zaprezentowanie tematyki na sesji.

3.

15 kwietnia

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej  w  Gminie Mińsk Mazowiecki.
 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –zaprezentowanie tematyki na sesji.

4.

20 maja

 1. Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Mińsk Mazowiecki.
 2. Sprawozdaanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
 1. Komenda Powiatowa Policji, Państwowa Straż Pożarna – zaprezentowanie tematyki na sesji.
 2. Prezes Zarządu Miejsko Gminnego, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych – zaprezentowanie tematyki na sesji.

5.

24 czerwca

 1. Wręczanie nagród przez Wójta Gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.
 3. Absolutorium
 4. Raport o stanie gminy
 1. Wójt Gminy – zaprezentowanie tematyki na sesji
 2. Wójt Gminy– zaprezentowanie tematyki na sesji
 3. Komisja Rewizyjna – zaprezentowanie tematyki na sesji
 4. Wójt Gminy – zaprezentowanie tematyki na sesji

6.

16 września

 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.
 1. Wójt Gminy – zaprezentowanie tematyki na sesji

7.

21 października

 1. Sytuacja oświaty w Gminie Mińsk Mazowiecki.
 2. Sprawozdanie z. działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
 1. Wójt Gminy, Komisja Oświaty, Kultury  i Sportu, Dyrektorzy placówek oświatowych– zaprezentowanie tematyki na sesji
 2. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – zaprezentowanie tematyki na sesji

8.

18 listopada

 1. Przedstawienie projektu budżetu gminy na 2022 r.
 2. Informacja o pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez Gminę Mińsk Mazowiecki.
 1. Wójt Gminy – zaprezentowanie tematyki na sesji
 2. Wójt Gminy – zaprezentowanie tematyki na sesji

9.

16 grudnia

 1. Uchwalenie budżetu gminy na 2022r.
 2. Plan pracy Rady Gminy na 2022 r.
 3. Plan pracy komisji stałych Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na 2022 r.
 1. Wójt Gminy – zaprezentowanie tematyki na sesji
 2. Przewodniczący Rady Gminy – zaprezentowanie tematyki na sesji
 3. Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy – zaprezentowanie tematyki na sesji

*  Przewodniczący Rady Gminy ma możliwość przesunięcia i dostosowania terminu sesji do bieżących potrzeb Urzędu Gminy.

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...