Ścieżka nawigacyjna

Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego – opłaty roczne

Opis usługi:

Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego – opłaty roczne

Wymagane dokumenty do wniosku:

1.Plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego

2.Z projektu budowlanego – kserokopia szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (fragment dotyczący pasa drogowego)

3.Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

4.Kopia decyzji, wyrażającej zgodę na lokalizację urządzenia w drodze, wydanej przez zarządcę drogi.

5.Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót , jeżeli zajęcia pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych

6.Informacja o sposobie zabezpieczenia robót – jeśli nie jest wymagany

7.Harmonogram robót – wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami

8.Informację o zakresie i technologii robót przywracających stan użyteczności pierwotnej. 

Odbiór decyzji:  Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki (należy zadeklarować we wniosku).

Sprawę prowadzi:

Waldemar Zychowicz- Inspektor d/s budowy i modernizacji dróg gminnych

Referat Inwestycji p. 10

tel. (25) 756-25-10

e-mail: drogowiec@minskmazowiecki.pl

Termin załatwienia sprawy:  Zgodnie z Kodeksem Postępowań Administracyjnych  twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu jednego miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy (w przypadku potrzeby uzupełnienia  braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu). 

Opłata:  zgodnie z  Uchwałą Nr XVI/117/2012 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012r.        

Podstawa prawna: Uchwała Nr XVI/117/2012 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012r.

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.