Menu

Nawigacja

Treść Strony

Anielew

 • 1. Dom przy ul. Akacjowej nr 14, drewn., l. 20-XX w. (PDF)

Arynów

 • 2. Cmentarz ewangelicki, pocz. XX w. (PDF)
 • 3. Dom przy ul. Wspólnej nr 13, drewn., l.20-XX w. (PDF)
 • 4. Krzyż przydrożny przy ul. Stanisławowskiej, mur./żeliwo, 1917 r. (PDF)

Brzóze

 • 5. Kapliczka przy Szkole Podstawowej na ul. Szkolnej, mur., l. 50-XX w. (PDF)

Cielechowizna

 • 6. Dom przy nr 14, drewn., l. 20-XX w. (PDF)
 • 7. Dom przy ul. Szkolnej nr 20, mur., l. 30-XX w. (PDF)

Dłużka

 • 8. Dom przy ul. Długiej nr 18, drewn., l. 20-XX w. (PDF)
 • 9. Dom przy ul. Długiej nr 45, drewn., l. 30-XX w. (PDF)
 • 10. Kapliczka przydrożna przy skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Długiej, mur., 1949 r. (PDF)

Gamratka

 • 11. Dom nr 18, drewn., l. 30-XX w. (PDF)

Gliniak

 • 12. Pomnik rodziny Nalazków, obok posesji nr 56, mur., 1968 r. (PDF)

Grębiszew

 • 13. Kapliczka przydrożna przy ul. Wspólnej 47, mur., l. 40-XX w. (PDF)

Huta Mińska

 • 14. Ośrodek Wypoczynkowy przy ul. Mińskiej 2, mur., 2 poł. XIX w. (PDF)
 • 15. Dom przy ul. Długiej 7, drewn., l. 20-XX w. (PDF)

Ignaców

 • 16. Kościół pw. św. Antoniego nr 10, mur., 1898 - 1902 r. nr rej. zab. A-1182 z 2013 r. (PDF)
 • 17. Dom Dziecka nr 10, mur., 1904 r. (PDF)
 • 18. Cmentarz katolicki, pocz. XX w. (PDF)
 • 19. Dom przy drodze do kościoła nr 9, mur., k. XIX w. (PDF)

Janów

 • 20. Pałac przy ul. Lipowej, mur., 1914 r., nr rej. zab. A-331 z 1983 r. (PDF)
 • 21. Park pałacowy przy ul. Lipowej, 2 poł. XIX w., nr rej. zab. A-331 z 1983 r. (PDF)
 • 22. Dróżniczówka przy ul. Warszawskiej nr 77, mur., pocz. XX w. (PDF)
 • 23. Dawna karczma, ob. dom przy ul. Warszawskiej nr 81, mur., k. XIX w. (PDF)
 • 24. Gorzelnia przy ul. Wspólnej, mur., pocz. XX w. nr rej. zab. A-1385 z 2017 r. (PDF)
 • 25. Spichlerz przy ul. Wspólnej, mur., pocz. XX w. (PDF)
 • 26. Dom przy ul. Górnej 49, drewn., pocz. XX w. (PDF)
 • 27. Kapliczka przydrożna przy ul. Górnej 44, mur., 1935 r. (PDF)

Józefów

 • 28. Kapliczka przydrożna nr 2, mur., l. 30-XX w. (PDF)

Karolina

 • 29. Kapliczka przydrożna przy ul. Głównej nr 31, mur., 1935 r. (PDF)

Królewiec

 • 30. Kapliczka przydrożna przy ul. Wspólnej nr 40, mur., 1929 r. (PDF)

Podrudzie

 • 31. Kapliczka przydrożna przy ul. Sosnowej 2, mur., 1906 r. (PDF)

Stara Niedziałka

 • 32. Dwór przy ul. Mazowieckiej 44, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. zab. 332 z 1983 r. (PDF)
 • 33. Park dworski, 2 poł. XIX w., nr rej. zab. 332 z 1983 r. (PDF)
 • 34. Dom nr 44 w zespole dworskim, 2 poł. XIX w. (PDF)
 • 35. Spichlerz z zespole dworskim, drewn., pocz. XX w. (PDF)
 • 36. Wiatrak w zespole dworskim, drewn., pocz. XX w. (PDF)
 • 37. Kapliczka przydrożna przy ul. Mazowieckiej 178, mur., l. 30-XX w. (PDF)
 • 38. Kapliczka przydrożna przy ul. Zielonej 36, mur., 1945 r. (PDF)

Stare Zakole

 • 39. Dwór przy ul. Wspólnej 33, mur., XIX/XX w. (PDF)
 • 40. Pozostałości parku dworskiego, XIX/XX w. (PDF)

Tartak

 • 41. Dom nr 4, drewn., 2 poł. XIX w. (PDF)

Zamienie

 • 42. Dróżniczówka przy ul. Kołbielskiej 80, mur., pocz. XX w. (PDF)

Żuków

 • 43. Kapliczka przydrożna przy ul. Kościelnej nr 6, mur., l. 20-XX w. (PDF)

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...