Ścieżka nawigacyjna

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od 7 marca 2019

Uprzejmie informuję, że właściciele nieruchomości zamieszkałych w ramach opłaty wynikającej z deklaracji, mogą przewieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) niżej wymienione odpady. Punkt ten zlokalizowany jest w Mińsku Mazowieckim, ul. Przemysłowa 17, prowadzony przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.

Odpady przyjmowane są po okazaniu dowodu osobistego lub prawa jazdy bądź innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie gminy Mińsk Mazowiecki lub potwierdzenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych z miejsca zamieszkania. 

Do PSZOK mieszkańcy gminy mogą dostarczać, odpowiednio posegregowane następujące rodzaje odpadów:

Papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury
Szkło, w tym opakowania ze szkła
Metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowanie tworzyw sztucznych, metalu, opakowania wielomateriałowe
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Przeterminowane leki i chemikalia
Zużyte akumulatory, ogniwa, baterie
Meble i inne odpady wielkogabarytowe
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
Zużyte opony (pojazdów osobowych, motocykli, rowerów, ciągników, przyczep itp.)
Odpady zielone ogrodowe: owoce opadłe z drzew i krzewów, części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, pocięte gałęzie drzew i krzewów do długości 1 metr; z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), biodegradowalnych odpadów kuchennych, pozostałości po spaleniu.
Odpady budowlane z remontów stanowiące odpady komunalne- powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót (niezanieczyszczone frakcje np. gruz ceglany, betonowy, ceramika).
Wyżej wymienione odpady muszą pochodzić z gospodarstwa domowego.

NIE SĄ PRZYJMOWANE: materiały zawierające azbest, papa, styropian budowlany, wełna mineralna, odpady z budowy, rozbudowy budynku. W przypadku posiadania takich odpadów należy zwrócić się do uprawnionej firmy wywozowej celem zgłoszenia indywidualnego płatnego odbioru.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie są przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej (w tym z rolniczej).

PSZOK otwarty będzie w następujące dni tygodnia:

poniedziałki w godzinach od 10:00 do 17:00

wtorki w godzinach od 12:00 do 19:00

czwartki w godzinach od 10:00 do 17:00

piątki w godzinach od 12:00 do 19:00

soboty w okresach:

od 1 kwietnia do 31 października w godzinach od 10:00 do 19:00

od 1 listopada do 31 marca w godzinach od 10:00 do 17:00

z wyłączeniem świąt.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od 1 kwietnia 2018

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki!

Uprzejmie informuję, że właściciele nieruchomości zamieszkałych w ramach opłaty wynikającej z deklaracji, mogą przewieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) niżej wymienione odpady. Punkt ten zlokalizowany jest w Mińsku Mazowieckim, ul. Przemysłowa 17, prowadzony przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.

Do PSZOK za okazaniem dowodu tożsamości oraz druku pokwitowania dokonania wpłaty, można dostarczać (odpowiednio posegregowane):

 • Papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury
 • Szkło, w tym opakowania ze szkła
 • Metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowanie tworzyw sztucznych, metalu, opakowania wielomateriałowe
 • Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • Przeterminowane leki i chemikalia
 • Zużyte akumulatory, ogniwa, baterie
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • Zużyte opony
 • Odpady zielone ogrodowe: owoce opadłe z drzew i krzewów, części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, pocięte gałęzie drzew i krzewów do długości 1 metr; z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), biodegradowalnych odpadów kuchennych, pozostałości po spaleniu.
 • Odpady budowlane z remontów stanowiące odpady komunalne- powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót (niezanieczyszczone frakcje np. gruz ceglany, betonowy, ceramika).

Wyżej wymienione odpady muszą pochodzić z gospodarstwa domowego.

NIE SĄ PRZYJMOWANE: materiały zawierające azbest, papa, styropian budowlany, wełna mineralna, odpady z budowy, rozbudowy budynku. W przypadku posiadania takich odpadów należy zwrócić się do uprawnionej firmy wywozowej celem zgłoszenia indywidualnego płatnego odbioru.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie są przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej (w tym z rolniczej).

PSZOK otwarty będzie w następujące dni tygodnia:

poniedziałki w godzinach od 1000 do 1700

wtorki w godzinach od 1200 do 1900

czwartki w godzinach od 1000 do 1700

piątki w godzinach od 1200 do 1900

soboty w okresach:

od 1 kwietnia do 31 października w godzinach od 1000 do 1900

od 1 listopada do 31 marca w godzinach od 1000 do 1700

z wyłączeniem świąt.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do 31 marca 2018

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mińsku Mazowieckim, ul. Przemysłowa 17 za okazaniem dowodu tożsamości lub druku pokwitowania dokonania wpłaty, Mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki dostarczać mogą (odpowiednio posegregowane):

 • Przeterminowane leki i chemikalia
 • Zużyte akumulatory, ogniwa, baterie
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • Zużyte opony
 • Odpady zielone ogrodowe: liście, trawa, gałęzie
 • Odpady budowlane z remontów stanowiące odpady komunalne- powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót (niezanieczyszczone frakcje np. gruz ceglany, betonowy, ceramika).

Wyżej wymienione odpady muszą pochodzić z gospodarstwa domowego.

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE: materiały zawierające azbest, papa, styropian budowlany, odpady z budowy, rozbudowy budynku.

W przypadku posiadania takich odpadów należy zwrócić się do uprawnionej firmy wywozowej, działającej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, celem zgłoszenia indywidualnego płatnego odbioru.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie są przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej (w tym z rolniczej).

PSZOK otwarty będzie w następujące dni tygodnia:

poniedziałki w godzinach od 1000 do 1700

wtorki w godzinach od 1200 do 1900

czwartki w godzinach od 1000 do 1700

piątki w godzinach od 1200 do 1900

soboty w okresach:

od 1 kwietnia do 31 października w godzinach od 1000 do 1900

od 1 listopada do 31 marca w godzinach od 1000 do 1700

z wyłączeniem świąt.

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że styropian budowlany w ramach płatnego odbioru przyjmują  m.in. następujące firmy:

KOMA ul. Przemysłowa 56, 05-311 Dębe Wielkie, tel. 602 603 218

EKO-SAM BIS Sp. z o.o., ul. Dobra 12, 05-306 Jakubów, tel. 25 757 90 93 w. 101

 • autor: Kamila Andrasik, data: 2016-11-29

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.