Menu

Nawigacja

Treść Strony

Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki

Na XI Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki podjęta została Uchwała XI/73/15 w sprawie przyjęcia Programu ,,Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki",
celem którego jest umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji Rodziny Wielodzietnej poprzez poprawę warunków materialnych oraz zwiększenie dostępności do instytucji kultury i obiektów sportowych. Podjęte w tym kierunku działania są elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Mińsk Mazowiecki, która daje możliwość rzeczywistego wsparcia Rodzin Wielodzietnych, promocji modelu takiej rodziny oraz kształtowania pozytywnego jej wizerunku.

Uprawnionymi do udziału w Programie „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki” są
osoby zamieszkujące na terenie naszej gminy, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny.

 

Mogą one wówczas skorzystać z następującego katalogu usług:

1. Rabatu w wysokości 50%:

  • ceny biletu wstępu (należnej opłaty) na imprezy i zajęcia organizowane przez Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim
  • ceny biletu wstępu (należnej opłaty) na basen i lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim

2. Rabatu w wysokości 25% w opłacie za świadczenia gminnych (samorządowych) przedszkoli w zakresie przekraczającym podstawę programową. Ulga ta przysługuje rodzinie, która reguluje na bieżąco opłaty za świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym podstawę programową.

3. Prawa do zniżek wynegocjowanych z przedsiębiorcami należącymi do programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki”

O Kartę Dużej Rodziny mogą się starać rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole wyższej lub bez ograniczeń w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Karta wydawana jest bezpłatnie i przysługuje niezależnie od sytuacji materialnej.

W naszej gminie wydawaniem Karty Dużej Rodziny zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przedstawione powyżej założenia Programu ,,Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki" wspierającego rodziny wielodzietne zdecydowanie ułatwi dostęp do ośrodków rekreacji, kultury i sportu. Ponadto dla poszerzenia katalogu usług Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki serdecznie zaprasza partnerów (instytucje niezależnie od sektora, czy wielkości) do wspierania Karty ,,Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki''. Udział w programie to szereg korzyści dla firm i instytucji, a Karta Dużej Rodziny to ważny element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie. Partnerzy Programu, oprócz prestiżu, zyskują grupę lojalnych klientów,.

Wszelkie informacje dotyczące Gminnego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych uzyskacie
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Chełmońskiego 14,
05 - 300 Mińsk Mazowiecki,
pokój 20 (parter)

Załączniki:

  • Wzór karty Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki (*.pdf) (PDF)
  • Wniosek o wydanie Karty Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki (*.pdf) (PDF)
  • Wniosek o wydanie duplikatu Karty Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki (*.pdf) (PDF)
  • Deklaracja przystąpienia do Programu "Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki" (*.pdf) (PDF)
  • Wzór informacji o honorowaniu Karty Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki (*.pdf) (PDF)

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...