Ścieżka nawigacyjna

Stawki opłat i terminy płatności za odpady

Rada Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 13 grudnia 2018 roku dokonała wyboru nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miesięczna opłata jest stała niezależnie od ilości zebranych odpadów i od m-c lutego 2019 r. wynosi:

31 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość w przypadku, gdy odpady nie są segregowane (wszystkie odpady są wrzucane do jednego pojemnika),
12 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość w przypadku, gdy odpady są segregowane.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zostanie zawiadomiony o wysokości opłaty.

 

W związku z powyższym mieszkańcy nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

W sytuacji, gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. ilość osób zamieszkujących nieruchomość) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które obejmują: koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, koszty wybudowania i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty zarządzania systemem.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiszczać raz na kwartał opłatę, w terminach:

-        za I kwartał  do 31 marca,

-        za II kwartał do 30 czerwca,

-        za III kwartał do 30 września,

-        za IV kwartał do 31 grudnia,

z możliwością zapłaty z góry za kolejne kwartały danego roku

Opłatę za odbiór odpadów będzie można uiszczać w kasie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy

Bank Spółdzielczy  w Mińsku Mazowieckim
86 92260005 00008035 20000010

Kasa Urzędu Gminy czynna:

poniedziałek:   8.00 - 15.30

wtorek - czwartek: 8.00 - 14.00

piątek: 8.00 - 13.00

Promocja

  • Lokalny rozkład jazdy
  • Ostrzeżenia meteorologiczne
  • 500 plus
  • Głos Ziemi Mińskiej
  • Wojaska Obrony Terytorialnej
  • Gospodarka odpadami
  • Mapa gminy
  • Ceidg
  • Przetargi
  • zapytania ofertowe

Stopka strony

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.