Ścieżka nawigacyjna

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, opadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Dnia 22 stycznia 2019 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 3/19 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024) oraz uchwałę nr 4/19  w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

W PGO WM 2024 określone zostały najważniejsze elementy systemu gospodarki odpadami komunalnymi w tym: podział województwa na regiony gospodarki odpadami, wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, a także wskazanie potrzeb inwestycyjnych województwa.

Gmina Mińsk Mazowiecki należy do wschodniego regionu gospodarki odpadami.

W regionie wschodnim wyznaczone zostały następujące miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki:

do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych:

- Instalacja MBP w m. Wola Suchożebrska ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry zarządzana przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

- Instalacja MBP w m. Stare Lubiejewo ul. Łomżyńska 11, podmiotem zarządzającym jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o.

- Instalacja MBP Ostrołęka, ul. Turskiego 4, 07-401 Ostrołęka, podmiotem zarządzającym jest Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

 

do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów:

- Kompostownia w m. m. Wola Suchożebrska ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry zarządzana przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

- Kompostownia w Ostrołęce, ul. Turskiego 4, 07-401 Ostrołęka, podmiotem zarządzającym jest Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

- Kompostownia m. Stare Lubiejewo ul. Łomżyńska 11, podmiotem zarządzającym jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o.

 

do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:

- składowisko odpadów w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry zarządzana przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

- składowisko odpadów w m.  Stare Lubiejewo ul. Łomżyńska 11, podmiotem zarządzającym jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o.

 

 

 • autor: Kamila Andrasik, data: 2019-02-01

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.