Ścieżka nawigacyjna

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, opadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.) poniżej przedstawiono wykaz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowanych w regionie ostrołęcko – siedleckim:

 

Rodzaj instalacji

Adres instalacji

Adres zarządzającego instalacją

Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych

i instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji

ul. Przemysłowa 45

Ławy, gm. Rzekuń

MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

Linia sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i kompostownia pryzmowa

ul. Sokołowska 2

Wola Suchożberska

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

w Siedlcach

08-110 Siedlce

ul. 11 Listopada 19

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości

z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

Składowisko odpadów komunalnych

w Woli Suchożebrskiej

gm. Suchożebry

 

 

Promocja

  • Ostrzeżenia meteorologiczne
  • 500 plus
  • Głos Ziemi Mińskiej
  • Wojaska Obrony Terytorialnej
  • Gospodarka odpadami
  • Mapa gminy
  • Ceidg
  • Przetargi
  • zapytania ofertowe

Stopka strony

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.