Menu

Nawigacja

Treść Strony

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, na podstawie art. 5a i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz uchwały Nr XXIX/261/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 3 października 2013 roku poz. 9925), ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Mińsk Mazowiecki w  sprawie: projektu Programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020.

Termin konsultacji: 23.12.2016r. -  9.01.2017r.

Konsultacje prowadzone będą w formie ankiety skierowanej do mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki dostępnej poniżej w formie pliku do pobrania, jak również w formie druku papierowego, który można pobrać w pokoju nr 21 Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

  • data: 2016-12-22

Dokumenty do pobrania

  • Projekt Programu Rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki (PDF)
    • data: 2016-12-22
  • Formularz konsultacji (DOC)
    • data: 2016-12-22

Wstecz

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...