Ścieżka nawigacyjna

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące

Obywatel Polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy czyli między innymi zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.

Kiedy się zameldować:

 • jeśli mieszkasz pod konkretnym adresem i chcesz tam mieszkać na stałe — zamelduj się tam na pobyt stały,
 • jeśli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres twojego zameldowania i chcesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) — zamelduj się tam na pobyt czasowy,
 • należy zameldować się najpóźniej w 30. dniu od przybycia do tego miejsca.

Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce — kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia — z urzędu zamelduje twoje dziecko.

Jeśli nie masz numeru PESEL (bo na przykład twój wyjazd za granicę nastąpił przez 1979 r.) — podczas meldowania urzędnik nada ci jednocześnie numer PESEL.

Czy musisz to zrobić osobiście:

Możesz się zameldować osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.

 • Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny — meldują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13. roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

Co przygotować

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego- pobierz go i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie gminy.,
 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — przynieś dokument, który to potwierdzi. Może nim być na przykład umowa cywilnoprawna (na przykład umowa najmu), wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,
 • jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania podpisuje i potwierdza twój pobyt na formularzu zgłoszenia twojego pobytu. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu należy okazać urzędnikowi.
 • dla nowo wybudowanych budynków dodatkowo zawiadomienie o nadanym adresie

Gdzie zgłosić zameldowanie na pobyt stały lub czasowy:

W urzędzie gminy, na terenie której będziesz teraz mieszkać.

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, p. 17

Ile zapłacisz

 • usługa zameldowania jest bezpłatna,
 • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały jest bezpłatne,
 • opłata za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17 zł.

Ile będziesz czekać

Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda ci zaświadczenie o twoim zameldowaniu na pobyt stały. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać o tym zaświadczenie, musisz złożyć wniosek w tej sprawie.

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.