Ścieżka nawigacyjna

Wpis do rejestru wyborców

Osoby stale zamieszkałe na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, a nie posiadające zameldowania na pobyt stały, lub osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na terenie gminy, lub osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania mogą wpisać się na wniosek do Rejestru Wyborców Gminy Mińsk Mazowiecki zgodnie z adresem przebywania.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców.
 2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, pokój 17

Termin odpowiedzi:

Decyzja wydana w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112  ze. Zm.) 
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011, nr 158, poz. 941).

Uwagi:

Przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Wójt Gminy jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie gminy.

Decyzję można odebrać osobiście lub zostanie ona wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.