Menu

Nawigacja

Treść Strony

Logowanie - Fundusze UE (wymogi formalne)

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki

Gmina jest w trakcie realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu: 1 874 889,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 1 668 651,21 zł (w tym środki EFRR: 1 499 911,20 zł oraz środki budżetu Państwa: 168 740,01 zł)
Cel przedsięwzięcia: zmniejszenie niskiej emisji poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła

Zadanie polega na zaprojektowaniu instalacji 109 kotłowni, a następnie wymianie dotychczasowych urządzeń grzewczych na źródła niskoemisyjne w budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki. W ramach inwestycji obecne systemy ogrzewania zostaną zastąpione urządzeniami instalacyjnymi na gaz płynny, gaz ziemny, olej opałowy, biomasę oraz przez kocioł elektryczny. W wyniku realizacji Projektu nastąpi wymierna poprawa czystości powietrza poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji do środowiska.

  • autor: Podinspektor ds. Zamówień Publicznych oraz pozyskiwania środków z różnych funduszy Joanna Gałązka, data: 2020-12-08

następna strona »

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...