Ścieżka nawigacyjna

Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   
 1. NAZWA USŁUGI

Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 1. OPIS

Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodzi w następstwie złożenia kompletnego wniosku, który powinien zawierać:

 • informacje dotyczące położenia nieruchomości (miejscowość, numer działki),
 • opis budowy
 • oznaczenie lokalizacji budowy,
 1. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami

 •  

- kopia mapy zasadniczej z określeniem lokalizacji budowy

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

- pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora

 1. OPŁATA SKARBOWA

-17,00 zł, za zaświadczenie

-17,00 zł,za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury od każdego stosunku pełnomocnictwa

Obowiązek zapłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o jego wydanie. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Opłatę skarbową uiszcza się w gotówce w kasie urzędu, parter, pokój nr 19 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu:  Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim: nr konta 86 92260005 00008035 20000010

Kasa czynna: poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek - czwartek 8.00 – 14.00, piątek 8.00 – 13.00

 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA

Sekretariat Urzędu Gminny Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, I piętro

 1. MIEJSCE ODBIORU

Pokój nr 11, parter

 1. TERMIN ODPOWIEDZI:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 1. TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.