Menu

Nawigacja

Treść Strony

Elektroniczne składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej

Kto może skorzystać z usługi ?
Właściciele zamieszkałych nieruchomości, które są położone na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, mogą skorzystać z usługi elektronicznego składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak złożyć elektroniczną deklarację?
Zaloguj się na stronie Platformy Usług Administracji Publicznej dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl

Ścieżka dostępu:

Krok 1: Z zakładki "Katalog spraw" wybierz "Ochrona środowiska"
Krok 2: Wybierz kategorię spraw jako: "Prowadzenie działalności związanej ze składowaniem i gospodarką odpadami"
Krok 3: Wybierz opcję dokumentu jako: "Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
Krok 4: Wyszukaj instytucję, do której kierujesz dokument jako: "Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki"
Krok 5: przejść do ikony – "Załatw sprawę"
Krok 6: Wypełnij dokument i wyślij

Ważne!
Deklaracja składana w formie dokumentu elektronicznego musi zostać opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.) lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 364 ze zm.).

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...