Menu

Nawigacja

Treść Strony

Zmiany dotyczące realizacji programu „Dobry Start” od 01.07.2021r.

Informujemy, iż od 01.07.2021r. obsługą świadczenia „Dobry Start” (300+) zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ośrodki Pomocy Społecznej nie będą już przyjmowały wniosków. Przejęcie obsługi programu „Dobry Start” przez ZUS oznacza, iż realizacja i obsługa świadczeń będzie odbywała się jedynie drogą teleinformatyczną.

Wnioski można składać tylko w formie elektronicznej przez:

 • portal informacyjno-usługowy Empatia,
 • bankowość elektroniczną,
 • portal PUE ZUS.

Dobry Start od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online przez:

 • portal PUE ZUS,
 • portal empatia.mpips.gov.pl
 • bankowość elektroniczną.

Zmiany w realizacji wypłat świadczenia Dobry Start
Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS - w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

Kiedy złożyć wniosek?
ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

 • do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
 • w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.  

Jakiego wsparcia udzieli ZUS
Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:

 • na specjalnej infolinii pod numerem +48 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu +48 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,
 • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na zus.pl).

W soboty: 3 i 24 lipca 2021 r. będzie dodatkowo otwarty Terenowy Punkt Paszportowy

Obowiązuje system rezerwacji kolejki.

Zapisów można dokonywać

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów, od 1 lipca 2021 r. obowiązująca aplikacja mKDR jest nieaktywna. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z kart elektronicznych w aplikacji mObywatel.

Aplikacja pozwala na pobranie Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej każdej uprawnionej osobie posiadającej PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci mLegitymację. Do korzystania z aplikacji niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego oraz ważnego dowodu osobistego.

Aplikacja jest bezpłatna. Po pobraniu i uruchomieniu aplikacji należy postępować zgodnie z wyświetlaną instrukcją. W aplikacji mObywatel dostępna jest również mapa partnerów Karty Dużej Rodziny wraz z informacjami o zniżkach.

Więcej informacji na temat zmian znajduje się na stronie www.gov.pl w zakładce Rodzina
Informacja na temat mObywatel znajdują się na stronie www.gov.pl

7 lipca 2021 r. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki podpisał umowy na dofinansowanie kluczowych inwestycji gminnych

7 lipca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki podpisał umowy na dofinansowanie ważnych dla naszych mieszkańców inwestycji gminnych.

Uzyskane środki w wysokości ponad 73 tysięcy złotych, z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”, pozwolą, na przeprowadzenie takich inwestycji jak:

 • Modernizacja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku: Huta Mińska-Mińsk Mazowiecki
 • Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu
 • Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka
 • Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Wspólnej w Grabinie (od ul. Lipowej w Grzybowilku do Wólki Iłówieckiej)
 • Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie
 • Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół
 • Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie
 • Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Podrudziu

Jednocześnie Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zawarł umowy, w ramach których otrzymamy środki z Województwa Mazowieckiego na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, co w praktyce oznacza zwiększenie bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Z uzyskanych funduszy zostanie:

 • przeprowadzona modernizacja budynku użytkowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie (uzyskana pomoc finansowa to: 25 000 zł)
 • zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu (uzyskana pomoc finansowa to: 100 000,00 zł)
 • sfinansowany zakup bieżących potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojadłach, takich jak: odzież ochronna indywidualna, parawan ochronny do ratownictwa drogowego, bosak dialektyczny teleskopowy, aparaty ochronne dróg oddechowych czy młot wyburzeniowy (uzyskana pomoc finansowa to: 19 900 zł).

Terminy wymiany wodomierzy

W związku z wymianą legalizacyjną wodomierzy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim podaje terminy przeprowadzenia przewidzianych prac:

19-20 lipca 2021 r. (poniedziałek i wtorek):

 • Stojadła: ul. Leśna; ul. Książęca; ul. Wspólna; ul. Spokojna.

21 lipca 2021 r. (środa):

 • Królewiec: ul. Boczna; ul. Dębowa; ul. Graniczna; ul. Kościelna, ul. Królewska; ul. Lipowa; ul. Migdałowa; ul. Orzechowa; ul. Osiedlowa; ul. Południowa; ul. Rubinowa; ul. Słoneczna; ul. Spacerowa; ul. Turkusowa;
 • Mińsk Mazowiecki:  ul. Boczna; ul. Bolerowskiego; ul. Krasickiego; ul. Paruzela;
 • Stojadła: ul. Królewska.

22 lipca 2021 r.(czwartek):

 • Zamienie: ul. Brzozowa; ul. Dębowa; ul. Leśna; ul. Żwirowa; ul. Topolowa; ul. Kołbielska.

23- 26 lipca 2021 r. (piątek i poniedziałek):

 • Karolina:  ul. Małaszczyckiej;
 • Mińsk Mazowiecki: ul. Małaszczyckiej;
 • Wólka Mińska.

27 lipca 2021 r. (wtorek):

 • Stojadła: ul. Warszawska; ul. Wiśniowa; ul. Ogrodowa; ul. Krótka; ul. Pogodna; ul. Słoneczna.

Prace prowadzone są w godzinach 08:00 – 18:00. Monter: Pan Kamil Kosicki tel. kontaktowy: 504 269 350

 • Zawiadomienie Kierownika GZGK (PDF)

Obwieszczenie Starosty Mińskiego w sprawie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Mińsk Mazowiecki, dnia 16 lipca 2021 r.


Nr AB.6740.15.175.2021

Obwieszczenie


Starosta Miński, działając na podstawie art. 49, w związku z art. 105 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 j.t ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

informację, iż decyzją z dnia 16 lipca 2021 r. umorzył postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Jakuba Krawczyka, z dnia 27 kwietnia 2021r. (wpływ do tut. Urzędu: 28 kwietnia 2021r.), występującego w imieniu Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki - w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ciągu dróg gminnych - ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid.: 335, 230, 397/1, 397/16 (projektowany podział działki o nr ewid. 397/3), 397/18 (projektowany podział działki o nr ewid. 397/7), 397/20 (projektowany podział działki o nr ewid. 397/8), 542/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 542), 530/9 (projektowany podział działki o nr ewid. 530/2), 530/11 (projektowany podział działki o nr ewid. 530/3), 530/13 (projektowany podział działki o nr ewid. 530/4), 530/19 (projektowany podział działki o nr ewid. 530/5), 530/17 (projektowany podział działki o nr ewid. 530/8), 530/15 (projektowany podział działki o nr ewid. 530/7), 337/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 337), 339/7 (projektowany podział działki o nr ewid. 339/4), 339/5 (projektowany podział działki o nr ewid. 339/3), 341/1 i 341/3 (projektowan podział działki o nr ewid. 341), 342/5 (projektowany podział działki o nr ewid. 342/2), 347/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 347), 348/3 (projektowany podział działki o nr ewid. 348/1), 349/3 (projektowany podział działki o nr ewid. 349), 351/6 (projektowany podział działki o nr ewid. 351/3), 351/4 (projektowany podział działki o nr ewid. 351/2), 352/3 (projektowany podział działki o nr ewid. 352/2), 355/5 (projektowany podział działki o nr ewid. 355/2), 355/3 (projektowany podział działki o nr ewid. 355/1), 356/3 (projektowany podział działki o nr ewid. 356/1), 358/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 358), 359/4 (projektowany podział działki o nr ewid. 359/1), 364/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 364), 365/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 365), 366/3 (projektowany podział działki o nr ewid. 366/1), 366/5 (projektowany podział działki o nr ewid. 366/2), 367/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 367), 368/11 (projektowany podział działki o nr ewid. 368/10), 368/13 (projektowany podział działki o nr ewid. 368/9), 368/5 (projektowany podział działki o nr ewid. 368/2), 369/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 369), 370/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 370), 371/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 371), 372/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 372), 373/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 373), 274/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 274), 275/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 275), 315/18 (projektowany podział działki o nr ewid. 315/2), 316/3 (projektowany podział działki o nr ewid. 316/1), 317/9 (projektowany podział działki o nr ewid. 317/2), 317/11 (projektowany podział działki o nr ewid. 317/3), 317/13 (projektowany podział działki o nr ewid. 317/5), 317/15 (projektowany podział działki o nr ewid. 317/8), 318/5 (projektowany podział działki o nr ewid. 318/1), 318/7 (projektowany podział działki o nr ewid. 318/3), 318/9 (projektowany podział działki o nr ewid. 318/4), 319/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 319), 548/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 548), 549/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 549), 324/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 324), 325/31 (projektowany podział działki o nr ewid. 325/1), 327/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 327), 328/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 328), 333/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 333), 334/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 334), położonych w obrębie Podrudzie oraz działkach o nr ewid.: 898,331, 874/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 874), 358/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 358), 361/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 361), 365/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 365), 369/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 369), 393/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 393), 398/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 398), 340/3 (projektowany podział działki o nr ewid. 340/1), 341/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 341), 342/1 (projektowany podział działki o nr ewid. 342) i 433, położonych w obrębie Zamienie, gmina Mińsk Mazowiecki.

Z treścią decyzji i aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3-go Maja 16, pok. nr 203 (w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek: godz.8.00-16.00; środa: godz. 8.00-17.00, czwartek godz. 8.00 -16.00, piątek godz. 8.00-15.00), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. +48 25 756 40 43 lub +48 25 756 40 46.

 • Obwieszczenie Starosty Mińskiego (PDF)

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego przez internet będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r.

Po 26 lipca 2021 r. usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet dla osoby dorosłej i dziecka/podopiecznego będą wyłączone. 

Wszelkie informacje o uzyskaniu dowodu osobistego, są dostępne:

Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 100 tys. zł. Inwestycja dotyczy remontu drogi gminnej.

27 lipca 2021 r. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki podpisał umowę na dofinansowanie remontu strategicznego odcinka drogi gminnej, prowadzącej do obiektów wojskowych 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Kolonii Janów.

Kwota uzyskanego dofinansowania to 109 336,21 zł
Całkowity koszt inwestycji to 182 227,00 zł
Realizacja zadania jest planowana do 28 września 2021 r.

Uzyskane dofinansowanie zostało przyznane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.

Uwagi i propozycje do projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia br.

Gdzie można zapoznać się z dokumentem?
Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2021. Jest on dostępny na stronie internetowej: www.dialog.mazovia.pl.

Twoje zdanie się liczy! Zgłoś priorytetowe zadania publiczne na 2022 rok. Konsultacje społeczne mają przede wszystkim pomóc Samorządowi Województwa w wyborze priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Województwa i organizacji pozarządowych w 2022 roku.

Uwagi do projektu programu współpracy na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:

 1. celów współpracy - § 2 programu,
 2. zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
 3. form współpracy pozafinansowej - § 6-14 programu,
 4. priorytetowych zadań publicznych na 2022 rok - § 15-35 programu,
 5. podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu - § 43 programu,
 6. innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

13 lipca Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął wstępne założenia do współpracy finansowej w 2022 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać zwiększona w stosunku do roku 2021 i wyniesie około 50 mln zł.

Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa, w 2022 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

 1.  opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
 2. dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak zgłosić uwagi i propozycje?
Uwagi i propozycje do projektu Programu współpracy na 2022 rok można składać na formularzu konsultacyjnym od 26 lipca do 8 sierpnia br.

Formularz można przesłać/wypełnić na jeden z wymienionych sposobów:

Jaki jest kolejny krok?
Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na miesiąc wrzesień 2021 r.


Dodatkowe informacje
W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych, e-mail: dialog@mazovia.pl.

5 sierpnia br. o godzinie 15:30 - odbędzie się XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

I n f o r m u j e m y,

że XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023
odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2021 r. o godz. 1530.

W związku ze stanem epidemii sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad Kliknij
Projekty uchwał Kliknij

Oglądaj Sesję ON-LINE na www.youtube.com

Terminy wymiany wodomierzy - Kolejne miejscowości

W związku z wymianą legalizacyjną wodomierzy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim podaje terminy przeprowadzenia przewidzianych prac:

 • 10-11 sierpnia 2021 r. (wtorek i środa): Targówka ul. Cicha; ul. Kasztanowa; ul. Mazowiecka; ul. Mostowa; ul. Rodzinna; ul. Spacerowa; ul. Krótka; ul. Świerkowa; ul. Wspólna, Mińsk Mazowiecki ul. Dąbrówki i ul. Benki.
 • 11 sierpnia 2021 r. (środa): Stojadła ul. Kołbielska; ul. Kwiatowa; ul. Polna; ul. Południowa; ul. Szkolna; ul. Strażacka.
 • 12-13 sierpnia 2021 r. (czwartek i piątek): Chmielew, Marianka ul. Sosnowa; ul. Miodowa (bez nr 4,5,7- wymiana w późniejszym terminie);  ul. Brzozowa; ul. Leśna, Mikanów;
 • 16-18 sierpnia 2021 r. (poniedziałek, wtorek i środa): Janów;
 • 18, 19, 20 sierpnia 2021 r. (środa, czwartek i piątek): Targówka ul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Graniczna, ul. Dębowa, ul. Grzybowa, ul. Jaworowa, ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Majowa, ul. Miodowa, ul. Osiedlowa, ul. Wesoła, ul. Wiśniowa.

Prace prowadzone są w godzinach 08:00 – 18:00.
Monter: Kamil Kosicki tel. + 48 504 269 350

 • Zawiadomienie Kierownika GZGK (PDF)
 • Zawiadomienie Kierownika GZGK z dnia 9 sierpnia 2021 r. (PDF)
 • Zawiadomienie Kierownika GZGK z dnia 30 sierpnia 2021 r. (PDF)

Jarmark Folkowy w Wilkowyjach

Data i miejsce wydarzenia:
15 Sierpnia 2021 r. Rynek w Jeruzalu

Plan wydarzenia:

12:00 Odsłonięcie pamiątkowych tablic na rondzie gwiazd serialu „Ranczo”
13:00 Koncert Anny Jurksztowicz „Jestem taka sama – 35 lat na scenie”
14:00-16:30:

 • Jedyny i niepowtarzalny gość specjalny – Piotr Pręgowski znany również jako Pietrek z serialu „Ranczo”;
 • Tango Argentyńskie Anna Iberszer jako Francesca i Piotr Woźniak;
 • Do trzech razy sztuka: Kabaret ławeczka – śmiechu beczka w wykonaniu: Bogdana Kalusa, Sylwestra Maciejewskiego i Piotr Pręgowskiego;
 • Dodatkowe atrakcje: stoisko z wyrobami ludowymi, tradycyjne potrawy, rękodzieło, warsztaty artystyczne dla dzieci.