Menu

Nawigacja

Treść Strony

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ogłasza nabór wniosków o przydział mieszkania socjalnego w miejscowości Janów, gmina Mińsk Mazowiecki.

Termin naboru wniosków: od 21 lipca 2021 r. (ogłoszenia w prasie lokalnej) do 18 sierpnia 2021 roku.

Druki wniosków o przydział mieszkania wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki (dostępny poniżej w Załącznikach) lub w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim:

  • za pośrednictwem poczty,
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP),
  • bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy wrzucając do urny w holu budynku. 

Regulamin przydziału mieszkań jest dostępny poniżej w Załącznikach lub w siedzbie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

Załączniki:

  • Wniosek wraz z załącznikami (PDF)
  • Zarządzenie Nr 55/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w sprawie wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz lokalu socjalnego (PDF)
  • Uchwała Nr XXIX.260.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2021 r. dot. Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania lokali objętych zasobem (PDF)

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...