Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

 • Strona główna
 • Gmina
 • GKRPA
 • Mińskie Centrum Profilaktyki - Specjaliści udzielający nieodpłatnego poradnictwa i konsultacji w 2022 r.

Treść Strony

W ramach realizacji zadań Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mińsku Mazowieckim na 2022 rok, zaprasza do nieodpłatnego korzystania z poradnictwa i konsultacji w Mińskim Centrum Profilaktyki.

Adres MCP: ul. Juliana Tuwima 1 w Mińsku Mazowieckim (półpiętro budynku Zarządu Gospodarki Komunalnej)
Kontakt: Nr tel: +48 25 758 02 51 lub +48 25 758 02 52, adres e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl

Godziny otwarcia:

 • od poniedziału do czwartku w godz: 8:00-19:00
 • w piątki w godz.: 8:00 – 15:00

Zapisy na porady i konsultacje prowadzone są pod nr tel. +48 25 758 02 51


Specjaliści udzielający porad i konsultacji


Prawnik - Paweł Bartczak przyjmuje we wtorki w godz. 15.00-19.00 (w pokoju nr 4) i w czwartki w godz. 15.00-19.00 (w pokoju nr 5)

Zakres udzielanej pomocy:
edukacja prawno – obywatelska w zakresie praw przysługującym osobom zagrożonym i dotkniętym patologiami społecznymi, udzielanie porad prawnych wyjaśniających procedury sądowe, oraz sposób sporządzania pism procesowych w sprawach rodzinnych, alimentacyjnych, zdrowotnych, rentowych  i innych socjalno – bytowych. 


Psycholog - Magdalena Sędek przyjmuje w poniedziałki w godz.15.00-19.00 (w pok. nr 3) i we wtorki w godz.16.00-18.00 (w pokoju nr 2)

Zakres udzielanej pomocy:
pomoc psychologiczna, indywidualne zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży, konsultacje wychowawcze – porady i wskazówki dla rodziców w sytuacji pojawienia się problemów związanych z rozwojem, edukacją, cyberprzemocą, sytuacją opiekuńczo-wychowawczą.


Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Elżbieta Andrzejewska przyjmuje w czwartki w godz. 09.00-13.00 (w pokoju nr 2)

Zakres udzielanej pomocy:
poradnictwo rodzinne w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, obejmujące pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i rodzinnych.


Psycholog i Psychoterapeuta - Paweł Ambroziak przyjmuje w poniedziałki w godz. 9.30-16.30 (w pokoju nr 2) i we wtorki w godz. 9.00–16.00 (w pokoju nr 2)

Zakres udzielanej pomocy:
wsparcie psychologiczne o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym i edukacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób współuzależnionych i DDA, motywowanie  do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.


Psychoterapeuta - Agata Drewniak przyjmuje we wtorki i środy w godz. 11.00-19.00 (w pokoju nr 4), od kwietnia 2022 r. we wtorki w godz. 10:00-14:00 (w pokoju nr 4) i środy w godz: 11:00-19:00 (w pokoju nr 4)

Zakres udzielanej pomocy:
udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym z różnymi trudnościami natury psychologicznej i emocjonalnej (depresja, zachowania autodestrukcyjne, przemoc, zaburzenia zachowania, zaburzenia jedzenia, kryzysy emocjonalne i życiowe, doświadczenia po stracie).


Psycholog, Socjoterapeuta – Krystyna Sak przyjmuje we wtorki w godz. 15.00-18.00 (w pokoju nr 3)

Zakres udzielanej pomocy:
udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, współuzależnionym i zagrożonym uzależnieniami, osobom doświadczającym przemocy domowej, motywowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.


Psycholog ds. motywowania do leczenia uzależnień - Monika Pamrowska przyjmuje w środy i w czwartki w godz. 16:00-19:00 (w pokoju nr 3)

Zakres udzielanej pomocy:
motywowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, wsparcie psychologiczne  w zakresie problemów związanych z relacjami interpersonalnymi, problemami rodzinnymi i wychowawczymi, zaburzeniami nastroju, stanami lękowymi, interwencje budujące motywację do zmiany zachowania.


Specjalista ds. mediacji rodzinnych - Ewa Mostowska przyjmuje w piątki w godz. 11:00-15:00 (w pokoju nr 4)

Zakres udzielanej pomocy:
poradnictwo pedagogiczne i mediacje rodzinne w zakresie rozwiązywania trudności rodzinnych i wychowawczych.


Specjalista ds. przeciwdziałania narkomanii - Adam Kania przyjmuje w czwartki w godz. 15.00-18.00 (w pokju nr 2)

Zakres udzielanej pomocy:
edukacja z zakresu przeciwdziałania narkomanii, przekazywanie informacji na temat środków psychoaktywnych, sposobów rozpoznawania używania substancji psychoaktywnych, strategii interwencyjnych.


Psycholog - Angelika Walasek-Stefanowicz przyjmuje w czwartki w godz. 12:00-18:00 (w pokoju nr 4)

Zakres udzielanej pomocy:
pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży m.in. w zakresie trudności związanych z nauką, motywacją do nauki, koncentracją uwagi, rozpoznawania przyczyn trudności doświadczanych przez dziecko, poradnictwo dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych oraz członków ich rodzin.


Psychoterapeuta – Przemysław Kryska przyjmuje w poniedziałki i czwartki w godz. 10:00-15:00 (w pokoju nr 3)

Zakres udzielanej pomocy:
udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym z różnymi trudnościami natury psychologicznej i emocjonalnej (depresja, zachowania autodestrukcyjne, przemoc, zaburzenia zachowania, zaburzenia jedzenia, kryzysy emocjonalne i życiowe, doświadczenia po stracie).


Psycholog – Milena Pyrzanowska przyjmuje w poniedziałki w godz. 14:30-18:30 (w pokoju nr 4) i w piątki w godz. 9:00-14:00 (w pokoju nr 3)

Zakres udzielanej pomocy:
motywowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, wsparcie psychologiczne  w zakresie problemów związanych z relacjami interpersonalnymi, problemami rodzinnymi i wychowawczymi, zaburzeniami nastroju, stanami lękowymi, interwencje budujące motywację do zmiany zachowania.


W 2022 roku będą kontynuowane zajęcia w następujących grupach terapeutycznych


Grupa edukacyjno–terapeutyczna
poświęcona zapobieganiu nawrotom choroby alkoholowej jest dedykowana osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych. 

Spotkania odbywają się w soboty w godz.: 9.00-17.00 i w niedziele w godz.: 9.00-16.00

Terminy spotkań: 
08-09.01.2022 r.; 05-06.02.2022 r.; 05-06.03.2022 r.; 02-03.04.2022 r.; 07-08.05.2022 r.; 04-05.06.2022 r.; 02-03.07.2022 r.; 06-07.08.2022 r.; 03-04.09.2022 r.; 01-02.10.2022 r.; 05-06.11.2022 r.; 03-04.12.2022 r.;


Program edukacyjno–terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Spotkania odbywają się w soboty w godz. 9:00-17:00

Terminy spotkań:
08.01.2022 r.; 05.02.2022 r.; 05.03.2022 r.; 02.04.2022 r.; 07.05.2022 r.; 04.06.2022 r.; 02.07.2022 r.; 06.08.2022 r.; 03.09.2022 r.; 01.10.2022 r.; 05.11.2022 r.; 03.12.2022 r.;


Grupa edukacyjno - terapeutyczna dla osób współuzależnionych

Spotkania odbywają się w niedziele w godz. 9:00-17:00

Terminy spotkań:
09.01.2022 r.; 06.02.2022 r.; 06.03.2022 r.; 03.04.2022 r.; 08.05.2022 r.; 05.06.2022 r.; 03.07.2022 r.; 07.08.2022 r.; 04.09.2022 r.; 02.10.2022 r.; 06.11.2022 r.; 04.12.2022 r.;


Grupa dalszego zdrowienia z elementami treningu konstruktywnych zachowań „Mój problem” dedykowana osobom współuzależnionym oraz doświadczającym przemocy

Spotkania odbywają się w soboty w godz.: 9.00-17.00 i w niedziele w godz.: 9.00-16.00

Terminy spotkań:
22-23.01.2022 r.; 19-20.02.2022 r.; 19-20.03.2022 r.; 23-24.04.2022 r.; 21-22.05.2022 r.; 18-19.06.2022 r.; 16-17.07.2022 r.; 20-21.08.2022 r.; 17-18.09.2022 r.; 15-16.10.2022 r.; 19-20.11.2022 r.; 17-18.12.2022 r.;


Cykl warsztatów umożliwiających zdobywanie praktycznych umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu i narkotyków dedykowany osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych

Spotkania odbywają się w soboty w godz.: 9.00-17.00 i w niedziele w godz.: 9.00-16.00

Terminy spotkań:
22-23.01.2022 r.;19-20.02.2022 r.; 19-20.03.2022 r.; 23-24.04.2022 r.; 21-22.05.2022 r.; 18-19.06.2022 r.; 16-17.07.2022 r.; 20-21.08.2022 r.; 17-18.09.2022 r.; 15-16.10.2022 r.; 19-20.11.2022 r.; 17-18.12.2022 r.;


Grupy terapeutyczne prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Pani Renata Niedziółka i certyfikowany instruktor terapii uzależnień Pani Danuta Bałkowiec z Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w Łukowie.

 • Oferta Mińskiego Centrum Profilaktyki w 2022 r. - Ulotka (PDF)

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...