Nawigacja

Treść Strony

Wprowadzono nazwy ulic w miejscowości Gliniak

Wprowadzono nazwy ulic w miejscowości Gliniak

Informujemy, że Uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Nr XXXVIII/334/2022 z dnia 17 marca 2022 r. zostały wprowadzone nazwy ulic w miejscowości Gliniak.
Wprowadzone nazwy ulic: Sosnowa, Sarnia,  Długa, Szkolna, Mazowiecka, Spacerowa, Miodowa, Graniczna, Stankowizna.
W związku z powyższym została zmieniona numeracja porządkowa nieruchomości oraz zmiana adresów.

Przypominamy, że po 01.03.2015 r. zmiana adresu posiadacza dowodu osobistego nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Jak wprowadzić nazwę ulicy na działce prywatnej (drodze prywatnej)?
W tym celu należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Wniosek powinien zawierać:

  • nazwę ulicy, którą chcemy wprowadzić;
  • numer działki;
  • ewentualny szkic przebiegu danej ulicy;
  • podpisy wszystkich współwłaścicieli przedmiotowej działki;
  • podpis Sołtysa;
  • ewentualnie podpis Rady Sołeckiej.

Przedmiotowa uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki w zakładce: Prawo lokalne/Uchwały Rady Gminy/Uchwały Rady Gminy - 2022 rok/XXXVIII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 17 marca 2022 r.

mapa z umiejscowieniem nazw ulic w miejscowości Gliniak

Wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...