Nawigacja

Treść Strony

XLI Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023 odbędzie się 23.06.22 r. o godz. 11:00

I n f o r m u j e m y,

że XLI Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2023
odbędzie się 23 czerwca 2022 r. o godz. 11:00.

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki
ul. Józefa chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Proponowany porządek obrad Kliknij
Projekty uchwał Kliknij

Transmisja Sesji Rady Gminy

Przedstawienie Raportu o stanie Gminy i debata nad Raportem odbędzie się podczas XLI sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, w dniu 23 czerwca 2022 r.

Zgodnie z art. 28aa ust. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w debacie nad Raportem o stanie gminy Radni Gminy zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...