Nawigacja

Treść Strony

Pamiętaj ! Wylewanie ścieków do gleby lub zbiorników wodnych stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Wylewanie nieczystości ciekłych (ścieków) np. do rowu, na pole czy też na własne podwórko jest traktowane jako wykroczenie i podlega karze grzywny w wysokości nawet do 5 000,00 zł.

Odprowadzanie ścieków do ziemi stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia. Ścieki z szamba to siedlisko wirusów i bakterii. Wprowadzając je do gleby i wód podziemnych lub do zbiorników wodnych stwarzasz niebezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt.

Jednocześnie prosimy, aby nieczystości ciekłe, które są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia szamba w sposób uniemożliwiający odpływ nieczystości ze zbiornika. W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków prosimy o zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania, poprzez usuwanie osadów ściekowych, powstających podczas pracy instalacji (z częstotliwością określoną w instrukcji jej eksploatacji).

Wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...