Nawigacja

Treść Strony

OFERTA PRACY NA STANOWISKO DS. DRÓG I GEODEZJI W REFERACIE INWESTYCYJNYM URZĘDU GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

1. Wymagania:
a) wykształcenie:
- wyższe o kierunku geodezja i kartografia, budownictwo (mile widziane  doświadczenie na podobnym stanowisku)
lub
- wyższe przy czym wymagany 1 rok stażu pracy na stanowisku o zakresie zadań zbliżonym do określonych w ogłoszeniu,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) obywatelstwo polskie,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
f) prawo jazdy kat. B.
g) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych:
- Ustawa  o samorządzie gminnym,
- Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami,
- Ustawa o drogach publicznych oraz przepisy wykonawcze,
- Ustawa o finansach publicznych,
- Ustawa Prawo zamówień publicznych,
- Ustaw Prawo o ruchu drogowym.

2. Zakres obowiązków:
- Wydawanie, prowadzenie ewidencji i kontrola zezwoleń na zjazdy z nieruchomości na drogi gminne.
- Wydawanie, prowadzenie ewidencji i kontrola lokalizacji ogrodzeń w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego.
- Opiniowanie wniosków w kwestii lokalizacji ogrodzeń.
- Prowadzenie całości spraw dotyczących wpisów ksiąg wieczystych, dokonywanie w nich zmian, wykreśleń itp.
- Prowadzenie spraw dot. nadawania numeracji porządkowej nieruchomości gruntowych oraz budynków, opracowywanie zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego oraz inwentaryzowanie powyższego na mapach.
- Prowadzenie spraw dotyczących podziałów nieruchomości, odbiór granic nieruchomości, powstałych w wyniku rozgraniczeń wznowień i podziału.
- Prowadzenie spraw związanych z budową, eksploatacją i utrzymaniem oświetlenia ulicznego.
- Pomiary i wskazania geodezyjne służące bieżącej działalności na drogach.

 Oferujemy:
- Zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika, w wymiarze pełnego etatu,
- Bardzo dobrą atmosferę w pracy,
- Możliwość osobistego rozwoju.

Miejsce składania ofert pracy:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać, w zamkniętej kopercie z dopiskiem którego stanowiska dotyczy aplikacja, do sekretariatu Urzędu Gminy (I piętro, pok. 102) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Józefa Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

w terminie do dnia 24.03.2023 r.

W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Życiorys zawodowy (CV) proszę opatrzeć zgodą:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...