Nawigacja

Treść Strony

Informacja dla mieszkańców ul. Stanisławowskiej, Polnej, Południowej i Granicznej w Brzózem dotycząca możliwości przyłączenia nieruchomości do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

OGŁOSZENIE

KANALIZACJA SANITARNA BRZÓZE UL. STANISŁAWOWSKA, UL. POLNA, UL. POŁUDNIOWA,  UL. GRANICZNA

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, że prace związane z budową I etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóze zostały zakończone. Nieruchomości znajdujące się w rejonie objętym tym projektem, od dnia uzyskania ostatniej prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej, to jest od 3 lipca 2024 roku mogą być przyłączane do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

Właściciele nieruchomości znajdujących się w rejonach objętych tym projektem mają obowiązek podłączyć swoje budynki do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Aby spełnić wszelkie formalności związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego i odprowadzeniem ścieków należy spełnić poniższe warunki:

  1. Pobrać, wypełnić i złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim (druk do pobrania ze strony GZGK https://ebok.gzgk.pl:444/Home/WzoryDokumentow lub w siedzibie GZGK w Mińsku Mazowieckim).
  2. Po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i uzgodnieniu planu sytuacyjnego budowy przyłącza, należy zgłosić do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zamiar budowy przyłącza kanalizacyjnego co najmniej na 3 dni przed jego rozpoczęciem. Zgłoszenia wykonania robót należy dokonać w formie pisemnej.
  3. Wykonać prace przyłączeniowe przez wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje.
  4. Złożyć kompletny wniosek o podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą przyłącza oraz protokołem końcowym.
  5. Więcej informacji pod nr telefonu: (25) 742 23 02 lub e-mail: sekretariat@gzgk.pl lub https://www.gzgk.pl/wod-kan

Uprzejmie informujemy, że planowana jest zmiana adresu siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim. Nowy adres siedziby: ul. Wspólna 113, Królewiec, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Telefon kontaktowy pozostanie bez zmiany: (25) 742 23 02.

Kierując się ustawowym obowiązkiem podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej apelujemy o podjęcie stosownych działań. Mając na uwadze ochronę środowiska, informujemy iż będziemy monitorować sposób odprowadzania ścieków z poszczególnych nieruchomości oraz likwidację szamb.

Wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...