Ścieżka nawigacyjna

 • Podstawowe zestawienie poziom z EFRR kolor

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Gmina Mińsk Mazowiecki przystąpiła do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, który uzyskał dofinansowanie z  Działania 4.2 Efektywność energetyczna - typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wartość projektu wynosi 5 293 609,42 zł, w tym wartość dofinansowania 3 442 998,00 zł.

W ramach projektu zaplanowane są inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Janowie, przy ul. Strażackiej 18, Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie, Cielechowizna 1A oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzózem, przy ul. Szkolnej 20. W ramach modernizacji energetycznej planowane jest przeprowadzenie następujących prac:

 1. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Janów
 2. Instalacja c.o.

Wprowadzenie wentylacji mechanicznej z rekuperacją, wymiana instalacji c.o., poziomy i piony z rur preizolowanych, zawory podpionowe regulacyjne, zawory automatycznego odpowietrzania, zawory przygrzejnikowe termostatyczne, nowe grzejniki, wymiana kotłów, ustawienie przerw dobowych i tygodniowych, regulacja hydrauliczna instalacji po robotach termo modernizacyjnych, montaż liczników energii/ciepła.

 1. Instalacja c.w.u.

Usprawnienie systemu zaopatrzenia w cwu: montaż podgrzewaczy elektrycznych przepływowych oraz liczników na ciepła wodę.

 1. Modernizacja oświetlenia.

Uporządkowanie gospodarki oświetleniowej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne.

 1. Montaż ogniw fotowoltaicznych.

Założono montaż zestawów o łącznym uzysku energii 75 kWp.

 1. Montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją.

Usprawnienie polegające na modernizacji układu wentylacji z grawitacyjnej na regulowaną, mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, czyli montaż kompletnej instalacji z systemem rekuperacji ciepła z powietrza usuwanego.

 1. Docieplenie dachu styropapą.
  1. Wymiana stolarki okiennej.

 

 1. Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie
 2. Instalacja c.o.

Wymiana instalacji c.o., poziomy i piony z rur preizolowanych, zawory podpionowe regulacyjne, zawory automatycznego odpowietrzania, zawory przygrzejnikowe termostatyczne, nowe grzejniki, wymiana kotłów, ustawienie przerw dobowych i tygodniowych, regulacja hydrauliczna instalacji po robotach termomodernizacyjnych.

 1. Montaż c.w.u.

Usprawnienie systemu zaopatrzenia w cwu: montaż podgrzewaczy elektrycznych przepływowych oraz liczników na ciepła wodę.

 1. Modernizacja oświetlenia.

Uporządkowanie gospodarki oświetleniowej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne.

 1. Montaż ogniw fotowoltaicznych.

Założono montaż zestawów o łącznym uzysku energii 34 kWp.

 1. Docieplenie ścian styropianem, docieplenie dachu styropapą.
 2. Wymiana stolarki okiennej.

 

 1. Szkoła Podstawowa w Brzózem
 2. Instalacja c.o.

Wprowadzenie wentylacji mechanicznej z rekuperacją, wymiana instalacji c.o., poziomy i piony z rur preizolowanych, zawory podpionowe regulacyjne, zawory automatycznego odpowietrzania, zawory przygrzejnikowe termostatyczne, nowe grzejniki, wymiana kotłów, ustawienie przerw dobowych i tygodniowych, regulacja hydrauliczna instalacji po robotach termo modernizacyjnych, montaż liczników energii/ciepła.

 1. Montaż c.w.u.

Usprawnienie systemu zaopatrzenia w cwu: kompleksowa wymiana instalacji c.w.u. wraz z montażem na instalacji cyrkulacji zaworów termostatycznych, rury preizolowane, baterie jednouchwytowe z perlatorami oraz montaż liczników na ciepłą wodę.

 1. Modernizacja oświetlenia.

Uporządkowanie gospodarki oświetleniowej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne.

 1. Montaż ogniw fotowoltaicznych.

Założono montaż zestawów fotowoltaicznych o łącznym uzysku energii 40 kWp.

 1. Montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją.

Usprawnienie polegające na modernizacji układu wentylacji z grawitacyjnej na regulowaną mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, czyli montaż kompletnej instalacji z systemem rekuperacji ciepła z powietrza usuwanego.

 1. Docieplenie ścian styropianem, docieplenie dachu styropapą.
 2. Wymiana stolarki okiennej.

 

Realizacja projektu jest zaplanowana na lata 2017-2018.

 

drukuj (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)

 • autor: Magdalena Kruk, data: 2017-01-26

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki - zakończenie inwestycji.

Gmina Mińsk Mazowiecki zakończyła realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki”, która uzyskała  dofinansowanie z  Działania 4.2 Efektywność energetyczna - typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wartość inwestycji wyniosła 5 293 609,42 zł., w tym dofinansowanie 3 442 998,00 zł.

Cel projektu: Skuteczniejsze i bardziej wszechstronne wykorzystanie zasobów energetycznych Gminy Mińsk Mazowiecki poprzez głęboką termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym zwiększenie wykorzystania OZE w bilansie energetycznym gminy dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego oraz tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego.

W ramach powyższego zadania poprawie uległa efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej tj., gminnych szkół w miejscowościach: Brzóze, Huta Mińska i Janów. Inwestycja obejmowała m. in. docieplenie ścian zewnętrznych, dachów, wymianę okien i drzwi, wprowadzenie wentylacji mechanicznej z rekuperacją, wymianę instalacji c.o., wymianę kotłów, montaż automatyki, montaż liczników ciepła i c.w.u., montaż ogniw fotowoltaicznych, wymianę oświetlenia.

 • autor: Magdalena Kruk, data: 2018-11-08
 • A5_2
 • DL_1
 • A5_1

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.