Ścieżka nawigacyjna

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 poz. 2277 ze zm.).

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Celem działań jest ograniczenie dostępności do alkoholu, zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.

W trosce o możliwość pozostania w stałym kontakcie oraz instytucji pomocowych zamieszczamy na stronie, informację o działalności Komisji na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Wsparcia w rozwiązywaniu powyższych problemów na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz Miasta Mińsk Mazowiecki można szukać w następujących miejscach:

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ma siedzibę w budynku Urzędu Gminy przy ul. Chełmońskiego 14, sala konferencyjna nr 110.

Posiedzenia tej Komisji odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16:00 -18:00.

W tym czasie może zgłosić się każdy mieszkaniec gminy, który ma problem z alkoholem, a także członkowie rodziny tej osoby.

 1. Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Al­koholowych, ma siedzibę w budynku Urzędu Gminy przy ul. Chełmońskiego 14, pok. 110.

Punkt ten czynny jest w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16:00 - 18:00.

 1. Osoba do kontaktu w/s uzależnień w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki:
 1. Pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych można również szukać w grupach wsparcia Anonimowych Alkoholików i członków ich rodzin. Na tutejszym terenie istnieją następujące grupy AA:
 • Grupa AA - „Pierwszy krok" - spotyka się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Chełmińskiego 14 w każdy wtorek miesiąca w godz. 16.45 - 18.45,
 • Grupa AA - „Jutrzenka" - spotyka się w każda środę miesiąca w budynku plebanii Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w Mińsku Mazowieckim, ul. Traugutta 17 w godz. 18.15 - 20.15,
 • Grupa AA - „Jutrzenka _ BIS" - spotyka się w każdy piątek miesiąca w budynku plebanii Rzymskokatolickiego Kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościelna 1 w godz. 18:00 -20:00,
 • Grupa „ANDRZEJ” – spotyka się w każdą niedzielę w budynku plebanii Rzymskokatolickiego Kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościelna 1 w godz. 16:00 -18:00,
 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3-go Maja 16; - Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. uzależnień:
 • Psycholog - wtorek: 10:00 - 16:00, czwartek: 19;00 -20:00,
 • Terapeuta uzależnień - środa: 17:00 - 19:00,
 • Policjant - poniedziałek: 16:00 - 18:00,
 • Prawnik - wtorek: 16:00 - 18:00, środa, piątek: 16:00 - 18:00, czwartek: 15,00 – 17,00,
 • Doradca ds. rodziny - środa: 16:00 - 18:00,
 • Doradca ds. osób niepełnosprawnych – wtorek: 16,00 – 18,00
 1. Poradnia Uzależnień – Przychodnia ZOZ Mińsk Mazowiecki ul.Kościuszki 9

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.