Ścieżka nawigacyjna

Teren Gminy Mińsk Mazowiecki w niemal 25% pokrywają lasy. Spotkać w nich można wiele cennych gatunków drzew, w tym otoczone szczególną troską pomniki przyrody. Należą do nich dęby szypułkowe, lipy ozdobne, (drobno i szreokolistne), wiąz, jawor i klon pospolity. Prwadziwą perłą przyrodniczą jest najstarsza w Polsce sosna zwyczajna o wysokości 22 metrów i obwodzie w pierśnicy 3,6 metra, która rośnie w pobliżu miejscowości Gliniak. Wokół sosny usytuowano ścieżkę przyrodniczą, z licznymi tablicami edukacyjnymi, z których miłośnicy przyrody mogą czerpać wiedzę na temat okolicznych lasd obszarów ów.

 

Wśród obszarów o regionalnej randze przyrodniczej w granicach gminy wyróżnić możnaprzede wszystkim zachodni skraj kompleksu lasów mieńskich oraz dolinę rzeki Mieni, Drobne zbiorniki wodne oraz murawy kserotermiczne stanowią również ważny element środowiska przyrodniczego i tworzą malowniczy krajobraz gminy, zachęcając turystów do odpoczynku. niegdyś na rzece Mieni w Hucie Mińskiej stworzono kompleks zalewów, tworząc ośrodek rekreacyjno - wypoczynkowy. Huta Mińska jest jedną z miejscowości letniskowych, a poza nią turyści chętnie odwiedzają Chochół, Tartak czy Gliniak.

 

Przyrodniczą chlubą gminy jest Rezerwat Przyrody "Bagno Pogorzel", który znajduje się w południowej części gminy i stanowi fragment Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Chronione tereny o powierzchni 48,6 ha stwarzają znakomie warunki egzystencji flory i fauny lądowej i wodnej. W skład rezerwatu wchodzą lasy otaczające niewielkie zbiorniki wodne oraz bagna porośnięte róznorodą roślinnością. Ochronie tegeo terenu służy wprowadzenie na jego granicach 500 metrowej otuliny, na której zbroniona jest lokalizacja obiektów stwarzających zagrożenie dla środowiska naturalnego. Występują tu zbiorowiska roślinne tj.: mszar środkowoeuropejski, kontynentalny bór bagienny, ols turzycowy czy grąd subkontynentalny. Szczególną ochroną objęte sąnatomiast gatunki rzadkie m.in. rosiczka okrągłolistna, grzybienie północne, modrzewnica zwyczajna czy sit drobny. 

Walory przyrodnicze

Promocja

  • Lokalny rozkład jazdy
  • Ostrzeżenia meteorologiczne
  • 500 plus
  • Głos Ziemi Mińskiej
  • Wojaska Obrony Terytorialnej
  • Gospodarka odpadami
  • Mapa gminy
  • Ceidg
  • Przetargi
  • zapytania ofertowe

Stopka strony

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.