Ścieżka nawigacyjna

Numery kontaktowe do Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego sprawujących kontrolę nad zadaniem pn. "Odnawialne źródła energii w gminie Mińsk Mazowiecki - pompy ciepła, kolektory słoneczne".

Myśliński Mariusz - 784 05 06 59

Kuźmiński Stanisław - 602 59 39 82

Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki- pompy ciepła

 

Gmina Mińsk Mazowiecki przystąpiła do realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Mińsk Mazowiecki”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W toku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót polegających na wykonaniu prac projektowych, zakupie, dostawie i montażu powietrznej pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

 

Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej instalacji do 28 lutego 2018 roku, a realizację montażu powietrznych pomp ciepła w terminie do 29 czerwca 2018 roku. Wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót jest firma Ekologika Sp. z o.o. ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca. Przedstawiona w ofercie Wykonawcy pompa ciepła przeznaczona do montażu w budynkach mieszkalnych to pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej o mocy ˜ 2,3 kW model AQUA1 PLUS LT-PL firmy FERROLI.

 

 

Zakres prac do wykonania przez Użytkownika i Wykonawcę wskazany w dokumentacji przetargowej:

 

W pomieszczeniu przeznaczonym na montaż urządzeń instalacji pomp ciepła Użytkownik zapewni wyprowadzenia wody zimnej, wody ciepłej
i cyrkulacji (jeżeli istnieje) oraz instalacji centralnego ogrzewania. Instalacje należy zakończyć zaworami odcinającymi.

Wykonawca wykona podłączenie instalacji do istniejącego kotła centralnego ogrzewania. W przypadku gdy istniejąca instalacja jest instalacją o przepływie niewymuszonym, koszt dostawy pompy obiegowej jest po stronie Użytkownika. Wykonawca dostarczy i zamontuje na każdej instalacji licznik ciepła służący do zliczania ilości energii cieplnej wyprodukowanej przez pompę ciepła

W pomieszczeniu przeznaczonym do montażu urządzeń instalacji pomp ciepła Użytkownik zapewni instalację elektryczną umożliwiającą wpięcie urządzeń instalacji OZE, spełniającą wymogi obowiązujących norm i przepisów prawa. W przypadku instalacji niespełniającej powyższych wymogów, koszt modernizacji instalacji elektrycznej pokrywa użytkownik. Użytkownik we własnym zakresie wykona zabezpieczenia elektryczne do pompy ciepła tj. zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, oddzielny obwód do pompy ciepła: zabezpieczenie różnicowo-prądowe, wyłącznik naprądowy. Zaleca się montaż czujnika zaniku faz.

 

Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji, których wykonanie należy do obowiązków użytkownika instalacji:

 • zapewnienie minimalnego wymiaru wejścia do kotłowni lub konieczność demontażu drzwi (ewentualnie poszerzenia otworu wejściowego do pomieszczenia),
 • dla kompaktowych pomp ciepła przeznaczonych do przygotowania c.w.u. Użytkownik wskaże pomieszczenie z oknem, czyste, niezapylone. W przypadku braku takiego pomieszczenia Użytkownik wykona kanały doprowadzające i odprowadzające powietrze do i z pompy ciepła. Kanały należy wykonać z rur zgodnych z instrukcją montażu producenta pomy o średnicy min. 160 mm oraz wyposażyć w czerpnię i wyrzutnię powietrza. Kanały muszą zostać wyprowadzone na zewnątrz budynku.
 • montaż reduktora ciśnienia na istniejącej instalacji (jeżeli będzie wymagany),
 • zapewnienie drogi transportu,
 • zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy zasobnikiem a kotłem c.o.
 • wykonanie stabilnego podłoża pod zasobnik lub pompę ciepła – utwardzona posadzka betonowa, fundament lub płytki ceramiczne – gres
 • uprzątnięcie pomieszczenia – usunięcie zabudowy, mebli itp.
 • zapewnienie oświetlenia w pomieszczeniu oraz wentylacji co najmniej grawitacyjnej,
 • wykonanie instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu montażu zbiornika lub pompy ciepła m.in. wpust podłogowy do kanalizacji sanitarnej,
 • demontaż urządzeń w kotłowni np. starych zasobników itp.
 • uprzątniecie trasy prowadzenia instalacji – demontaż szafek, pawlaczy, zabudów itp.
 • wykonanie wykończenia otworów w ścianach zewnętrznych budynku pozostaje w gestii użytkownika instalacji.
 • w gestii właściciela budynku pozostaje udrożnienie wyjść na dach (o ile takie występują) celem umożliwienia ekipie montażowej dotarcia do miejsca montażu.
 • zapewnienie odpowiedniej mocy elektrycznej gwarantującej prawidłową pracę pompy ciepła.

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich prac fachowo, z zachowaniem najwyższej staranności, z materiałów i urządzeń spełniających najwyższe standardy oraz wymogi dokumentacji przetargowej. Wszystkie prace wykonane zostaną zgodnie
z obowiązującymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Po zakończeniu prac Wykonawca sporządzi szczegółową instrukcję użytkowania i eksploatacji instalacji oraz dokona przeszkolenia instruktażowego użytkowania pomp ciepła

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.