Ścieżka nawigacyjna

UWAGA

od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy numer rachunku bankowego za odpady komunalne:

32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

System gospodarki odpadami od dnia 4 kwietnia 2018 roku do 31 stycznia 2018 roku

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 kwietnia 2018 roku usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki świadczy wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca KOMA Marcin Pechcin, oddział ul. Przemysłowa 56, 05-311 Dębe Wielkie. W przypadku pytań czy wątpliwości w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi mogą się Państwo kontaktować numer tel. 573-187-779.

Kontakt w Urzędzie Gminy:

- w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: tel. 25 756 25 44

- w sprawach dotyczących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: tel. 25 756 25 36

- w sprawach gospodarowania odpadami tel. 25 756 25 30.

Gmina, jak również firma odbierająca odpady prowadzi ciągły monitoring nad poprawnością funkcjonowania systemu, jak również poprawnością zbierania odpadów komunalnych.

 • autor: Kamila Andrasik, data: 2018-04-04

Zmiana zasad segregacji odpadów od 1 kwietnia 2018 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki!

Ministerstwo Środowiska, chcąc poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych, wydało rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.. Zgodnie z prawem UE w 2020 roku musimy uzyskać 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Nowością w segregacji odpadów na terenie Gminy będzie dodatkowy worek w kolorze niebieskim, do którego trafi papier i tektura. Pozostałe kolory worków nie ulegną zmianie., czyli do zielonego trafi szkło, do żółtego – metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji np. resztki jedzenia.

Rozporządzenie nałożyło również obowiązek oznakowania odpowiednim kolorem pojemników. W nowych regulacjach pojemnik na papier powinien być koloru niebieskiego , opisany ''Papier'', pojemnik na szkło – koloru zielonego z napisem „Szkło’, pojemnik na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych – w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, pojemnik na odpady kuchenne ulegające biodegradacji – w kolorze brązowym z napisem „Bio”. Dlatego też zwracamy się do właścicieli nieruchomości o zastosowanie się do ww. kolorystyki oraz oznakowania pojemników.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych nie ulegnie zmianie. Odpady szkła, papieru, tworzyw sztucznych oraz metalu będą odbierane raz w miesiącu. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady zmieszane (czarny worek) – dwa razy w miesiącu.

Ponadto do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Przemysłowej 17 w Mińsku Mazowieckim mieszkańcy Gminy dostarczają: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte akumulatory, baterie, zużyte opony, odpady zielonych ogrodowych: liście, trawa, gałęzie, odpadów budowlanych z remontów stanowiące odpady komunalne - powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót (niezanieczyszczone frakcje np. gruz ceglany, betonowy, ceramika). Dodatkowo mieszkańcy mają możliwość dostarczenia odpadów komunalnych z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali oraz kuchennych ulęgających biodegradacji (odpowiednio posegregowanych)

Na terenie naszej Gminy zmiany w segregacji odpadów komunalnych obowiązywać będą od dnia 1 kwietnia 2018 roku.

 

System gospodarki odpadami do 30 marca 2018

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 roku usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki świadczy wyłonione w drodze przetargu konsorcjum MPK Pure Home Sp. z o.o. sp. k. oraz RDR Sp. z o.o. W przypadku pytań czy wątpliwości w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi  mogą się Państwo  kontaktować się z pracownikiem MPK Pure Home Sp. z o.o. sp. k.  Panem Andrzejem Wąsakiem, tel. 607-699-121, e-mail: a.wasak@mpk.net.pl. Kontakt w Urzędzie Gminy - tel. 25 756 25 00, e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl.

Przypominamy, aby właściciele dróg prywatnych, którymi odbywa się dojazd samochodu odbierającego odpady zapewnili przejezdność tych dróg. W przypadku braku przejezdności dróg prywatnych odpady należy dostarczyć do najbliższej przejezdnej drogi, przy której następuje odbiór odpadów. Gmina, jak również firma odbierająca odpady prowadzi ciągły monitoring nad poprawnością funkcjonowania systemu, jak również poprawnością zbierania odpadów z terenu Naszej Gminy.

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.