Ścieżka nawigacyjna

Udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Podstawa prawna:

Uchwała Nr VII.69.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 7 maja 2019 roku poz.5927) wraz z uchwałą Nr 11.183.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 roku

Wymagane dokumenty do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

 1. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
 2. zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości objętej planowaną inwestycją na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie, likwidację istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe (jeżeli dotyczy) oraz wypłatę dotacji Wnioskodawcy (w przypadku o którym mowa w załączniku nr 1 §4 ust. 2);
 3. kopia prawomocnego pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (jeżeli dotyczy);
 4. kopia potwierdzonego zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (jeżeli dotyczy);
 5. zaświadczenie Starosty Mińskiego lub oświadczenie Wnioskodawcy o braku sprzeciwu Starosty Mińskiego od zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (jeżeli dotyczy);
 6. kopia prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania;
 7. kopia mapy z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ( np. planu zagospodarowania terenu);

Formalności:

 1. z wnioskodawcą zostanie podpisana umowa o udzieleniu dotacji,
 2. wypłata należności zostanie dokonana na warunkach określonych umową.
 3. podstawą do wypłaty dotacji jest zgłoszenie zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do którego należy załączyć:
  • kopię imiennych faktur wystawionych na Wnioskodawcę na zakup/zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków*(oryginały do wglądu),
  •  kopię dokumentacji technicznej producenta przydomowej oczyszczalni ścieków;
  • dokumenty potwierdzające, że wybudowana i eksploatowana tlenowa przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia wymogi zawarte w aktualnym  rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (np. certyfikat CE potwierdzający zgodność zakupionej oczyszczalni z obowiązującymi normami).
 4. dotychczasowe urządzenie służące do gromadzenia lub odprowadzania ścieków (zbiornik na nieczystości ciekłe) musi zostać zlikwidowane lub odłączone (w przypadku jego posiadania);

Opłaty:

Opłata skarbowa – bez opłat

Jednostka odpowiedzialna:

Referat inwestycji pok. 11

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

ul. Chełmońskiego 14

05 - 300 Mińsk Mazowiecki

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.