Ścieżka nawigacyjna

Podział nieruchomości

 • Ogólny opis

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

 • Opis skrócony

PODZIAŁ  NIERUCHOMOŚCI

 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek – wg wzoru
  2. Aktualny wyciąg z księgi wieczystej
  3. Aktualny wypis z ewidencji gruntów
  4. Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej –
   min. 2 egzemplarze.
 • Decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania)
 • Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

 • Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje:

Tryb odwoławczy

 • Zażalenie na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Wójta gminy Mińsk Mazowiecki..
 • Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta gminy Mińsk Mazowiecki..

Skargi i wnioski

------------------

Opłata

Nie podlega opłacie

Informacje dodatkowe

•    Postępowanie przebiega w 2 etapach:
        a.wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości,
        b.wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.
•    Odbiór postanowienia i decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna

 1. 1.Ustawa z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) 2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663) 3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267). 4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości

Kategorie życiowe

 1. Budowa
 2. Nieruchomość
 3. Infrastruktura
 4. Inwestycja

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.