Ścieżka nawigacyjna

Ankieta

W ramach projektu „PRZESTRZEŃ GMINNA – LOKALNA WARTOŚĆ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy  do uczestnictwa w technice konsultacyjnej tj. badaniu ankietowym,  które będzie mieć miejsce w dniach 2 – 30 września 2019 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki pod adresem https://www.minskmazowiecki.pl/.

Ankieta internetowa dotyczy konsultacji społecznych nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki. 

O kolejnych terminach konsultacji będą Państwo systematycznie informowani na stronach internetowych Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ogłoszenia oraz w zwyczajowo przyjęty sposób.

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/G6S9M4B1M4E1Y5N7F

 • autor: Urszula Milewska, data: 2019-08-30
 • image1

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki informuje o zawarciu umowy o powierzeniu grantu Nr 2/PGLW/2019 zwartą w dniu 14 maja 2019 r. pomiędzy Fundacją Promocji Gmin Polskich a Gminą Mińsk Mazowiecki, w związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ GMINNA – LOKALNA WARTOŚĆ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł.

Przyznany grant przeznaczony będzie na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego tj. Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Czynności i działania realizowane w ramach powierzonego grantu realizowane będą w ramach następujących faz:

 1. Przygotowanie szczegółowego planu konsultacji
 2. Przygotowanie urzędu do przeprowadzenia konsultacji
 3. Przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych
 4. Przygotowanie konsultacji społecznych z wykorzystaniem narzędzi internetowych
 5. Przygotowanie konsultacji społecznych z wykorzystaniem narzędzi innych niż internetowe
 6. Opracowanie raportu i podsumowania z przeprowadzonych konsultacji.

W ramach prowadzonych konsultacji zostaną zastosowane następujące techniki konsultacyjne:

 1. Badanie ankietowe – ankieta internetowa;
 2. Spotkanie otwarte – spotkania stacjonarne;
 3. Spotkania zespołu roboczego – spotkania stacjonarne;

O terminach konsultacji będą Państwo systematycznie informowani na stronach internetowych Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, w prasie lokalnej, przez ogłoszenia oraz w zwyczajowo przyjęty sposób.

 

 • Plakat o dofinasowaniu

Pliki do pobrania:

 • autor: Urszula Milewska, data: 2019-06-28

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.