Ścieżka nawigacyjna

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

NAZWA USŁUGI

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

OPIS

Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego korzystania ze środowiska w następstwie złożenia kompletnego wniosku, który powinien zawierać dane o których mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska

OPŁATA SKARBOWA

za zgłoszenie - 120 zł, za pełnomocnictwo –17 zł.

(zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową (podstawa prawna: art. 2, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej)

Obowiązek zapłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o jego wydanie. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Opłatę skarbową uiszcza się w gotówce w kasie urzędu, parter, pokój nr 19 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu:  Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim: nr konta 86 92260005 00008035 20000010

Kasa czynna: poniedziałek 8.00 – 15.30, wtorek - czwartek 8.00 – 14.00, piątek 8.00 – 13.00

MIEJSCE ZŁOŻENIA

Sekretariat Urzędu Gminny Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, I piętro

MIEJSCE ODBIORU

Pokój nr 11, parter

TERMIN ODPOWIEDZI

Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa Prawo Ochrony Środowiska
 • rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
 • rozporządzenie w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Załączniki:

Wzór wniosku  - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Promocja

 • Lokalny rozkład jazdy
 • Grafika do programu rozliczającego PIT-y
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • 500 plus
 • Głos Ziemi Mińskiej
 • Wojaska Obrony Terytorialnej
 • Gospodarka odpadami
 • Mapa gminy
 • Ceidg
 • Przetargi
 • zapytania ofertowe

Stopka strony

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel., fax: +48 25 756 25 00

Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.