Nawigacja

Treść Strony

Gminny Konkurs Krasomówczy dla Dzieci i Młodzieży

20 kwietnia 2023r. w  sali konferencyjnej urzędu gminy spotkali się wyjątkowi uczniowie – krasomówcy, którzy wspaniale opowiadali o miejscach, w których mieszkają i chodzą do szkoły. A to wszystko dlatego, aby uczcić przypadającą w tym roku 50. rocznicę powołania  Gminy Mińsk Mazowiecki .

W konkursie wzięło udział 20 osób. Uczniowie zaprezentowali znakomite opowieści zarówno o przeszłości gminy jak i o teraźniejszych wydarzeniach, dostrzegając przy tym jak w ciągu tego półwiecza zmieniła się gmina. Uczniowie zachwalali nowoczesne budynki szkolne, szczycili się  patronami  szkół, prezentowali zapisane wspomnienia babci czy dziadka z  dawnych czasów  czy zachęcali do wycieczek rowerowych, bo gminne drogi znakomicie się  do tego nadają. Była to niewątpliwie sentymentalna podróż w czasie i w przestrzeni.

Uczniowie występowali  w  kategoriach wiekowych I- III , IV- VI oraz VII –VIII.

W składzie jury konkursu zasiadali:

Jolanta Damasiewicz – Sekretarz Urzędu Gminy

Alina Komorowska - polonistka, w przeszłości nauczycielka w Szkole Podstawowej w Janowie i w Niedziałce, obecnie redaktor w Wydawnictwie Nowa Era

Jolanta Rusiecka – Kędziora – polonistka w Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim

Wiktoria Saleta - absolwenta szkoły w Zamieniu, laureatka finałów ogólnopolskich konkursów krasomówczych

Weronika Ratyńska  -  absolwenta szkoły w Zamieniu, laureatka finałów ogólnopolskich konkursów krasomówczych

Konkurs poprowadziła Klaudia Jadczak, laureatka finałów ogólnopolskich konkursów krasomówczych

 

W kategorii klas I –III  laureatami zostali:

I miejsce Laura Jęda – SP w Zamieniu – zaprezentowała opowieść o przejażdżce bryczką po Maliszewie. Uczennica otrzymała również nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika konkursu oraz nagrodę publiczności.

II miejsce Bartłomiej Krześniak – SP Zamienie - opowiedział   o tym,jak  wyglądało życie szkolne,  gdy babcia chodziła do szkoły.

II miejsce (równorzędne)  Franciszek Płatek - przedstawił gawędę o tym, jak Mniek zamieszkał w wieży urzędu gminy.

Franek Płatek  również otrzymał Nagrodę Specjalną Wójta Gminy

III miejsce  Nina Pilarska uczennica Szkoły Podstawowej w Halinowie, która  opowiedziała o pałacu w Janowie i o tym, że kolumnada kojarzy jej się z Sukiennicami.

Wyróżnienie  otrzymał Miłosz Salicki -  SP w Niedziałce – opowiedział historię Kazimierza Kostusiewicza, swojego prapradziadka -ułana 7 Pułku Ułanów lubelskich. SP Niedziałka

W kategorii klas IV –VI wystąpiło 10  uczniów.

I miejsce Lena Rokicka –  SP w Niedziałce- zaprezentowała wzruszającą gawędę o swojej szkole i o patronach, czyli o rodzinie Sażyńskich

II miejsce Michał Sabak – SP w Janowie, który znakomicie  opowiedział o patronie księdzu Janie Tyszcze, inicjatorze budowy szkoły

II  miejsce (równorzędne) Nina Kęsicka SP nr 4 w Mińsku Mazowieckim,  która opowiedziała o podniebnych bohaterach janowskiego lotniska

III miejsce Franciszek Bilewicz -SP w Mariance – zaprezentował  świetną gawędę o patronie szkoły Józefie Hallerze.

III miejsce Nikola Zając - SP w Zamieniu – opowiedziała  o wierzeniach związanych wierzbami, które są  charakterystyczne  w krajobrazie Grębiszewa   

 Pozostali  uczestnicy w tej kategorii to: Weronika Iwaniuk i Pola Dziugieł z SP nr 6  i Lena Jankowska  z SP w  Mariance oraz Gabriela Dębała  z  SP w Hucie Mińskiej oraz Lilla Olszewska z SP w Stojadłach – uczennice również  zaprezentowały ciekawe wystąpienia i zasługują na  wyróżnienie .

W kategorii klas VII – VIII

I  miejsce Weronika Matasek – SP w Zamienu, która -  opowiadając legendę  o szewcu-  tłumaczyła powstanie nazwy wsi Maliszew, w której  mieszka,

Weronika otrzymała również nagrodę publiczności.

II miejsce Jan Jarzyna – SP w Janowie, który przedstawił  gawędę o rodzinie Ceglińskich  związanej z janowskim pałacem.

III miejsce Piotr Pucelak - SP w Zamieniu, który przekonywał, że patron szkoły Józef  Piłsudski może być   także świetnym  idolem.

W tej kategorii  na uznanie zasługują również Majka Kamińska ze Szkoły Podstawowej w Zamieniu,  która otrzymała nagrodę specjalną  przyznaną przez Klaudię Jadczak  oraz Roksana Aniszewska ze  SP w Janowie.

Niezależnie od jury profesjonalnego,  występujące osoby  oceniało również jury  uczniowskie pod przewodnictwem Zuzanny Czmiel, uczennicy kl. VIII z  SP w Zamieniu, a w skład jury weszli ; Majka Siwek i Krzysztof Smoliński - SP w Zamieniu, Kamil Strzelec - SP Marianka  oraz Julia  Witkowska - SP Niedziałka oraz Gabriela Gryz – SP Janów.

         Niewątpliwie   Konkurs Krasomówczy z okazji 50. rocznicy powołania  Gminy Mińsk Mazowiecki był wyjątkowym wydarzeniem,  który  sprawił, że uczniowie bliżej zainteresowali się historią miejsca, w którym mieszkają. Wykazali się talentem i niecodziennymi  umiejętnościami,  do których należy sztuka przekonującego i  artystycznego  i opowiadania  o przeszłości i o ważnych sprawach  z teraźniejszości.

Do  sukcesu  uczniów przyczynili się ich opiekunowie, którzy zaangażowali się w to, aby ich podopieczni zaprezentowali ciekawe  i sugestywne wystąpienia. A byli to nauczyciele:

Joanna Janicka, Anna Szklanko, Sylwia Barannan - SP w Zamieniu

Małgorzata Michalik – SP w Mariance

Anna Woźniak - SP w Hucie Mińskiej

Urszula Buczek -  SP w Stojadłach

Jolanta Jackiewicz – Szuba – SP w Niedziałce

Elżbieta Roguska – SP w Niedziałce

Karolina Milewska – SP w Niedziałce

Jerzy Wierzbicki SP w Janowie

Marzena Jackiewicz SP w Janowie

Sylwia Kraus – Górska – SP w Janowie

Konkurs współfinanowała Gmina Mińsk Mazowiecki.

Ponadto konkurs wsparli:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zamieniu

Muzeum Ziemi Mińskiej  w Mińsku Mazowieckim

Wydawnictwo Nowa Era

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków  z Warszawy

 

Koordynator konkursu:

Joanna Janicka

Szkoła Podstawowa w Zamieniu

Wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...