Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Podstawowe informacje o Gminie Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki jest położona we wschodniej części województwa mazowieckiego w historycznej dzielnicy Polski – na Mazowszu, tworząc razem z 15 innymi gminami - Powiat Miński. Obecnie za datę powstania gminy uważa się 1 stycznia 1973 roku, kiedy to został zniesiony podział wsi na gromady i ustanowiono gminę jako podstawową jednostkę podziału administracyjnego. Dokumentem powołującym gminę wiejską Mińsk Mazowiecki, jest Uchwała Nr XX/93/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 29 listopada 1972 r.. Obecnie gmina zajmuje obszar 112 km2 i składa się z 43 miejscowości, które zostały zorganizowane w 40 sołectwach. 

Miejscowości wchodzące w skład gminy: Anielew, Arynów, Barcząca, Borek Miński, Brzóze, Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Chmielew, Chochół, Cielechowizna, Dziękowizna, Dłużka, Gamratka, Gliniak, Grabina, Grębiszew, Huta Mińska, Ignaców, Iłówiec, Janów, Józefów, Karolina, Kluki, Królewiec, Kolonia Janów, Maliszew, Marianka, Mikanów, Niedziałka Druga, Nowe Osiny, Osiny, Podrudzie, Prusy, Stara Niedziałka, Stare Zakole, Stojadła, Targówka, Tartak, Wólka Iłówiecka, Wólka Mińska, Zakole Wiktorowo, Zamienie, Żuków.

Sołectwa gminy: Anielew, Arynów, Barcząca, Borek Miński, Brzóze, Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Cielechowizna i Prusy, Chmielew, Chochół i Tartak, Dziękowizna, Dłużka, Gamratka, Grabina, Grębiszew, Gliniak, Huta Mińska, Iłówiec, Józefów, Karolina, Kolonia Karolina, Kluki Królewiec, Mikanów, Maliszew, Marianka, Stara Niedziałka, Niedziałka Druga, Nowe Osiny, Osiny i Kolonia Janów, Podrudzie, Stojadła, Targówka, Wólka Iłówiecka, Wólka Mińska, Janów i Ignaców, Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Zamienie, Żuków.

Gmina okala pierścieniowo Miasto Mińsk Mazowiecki i graniczy z następującymi gminami: od południa - Kołbiel, Siennica, od zachodu - Dębe Wielkie, od północy - Stanisławów, Jakubów, od wschodu – Cegłów.

Gmina Mińsk Mazowiecki znajduje się na obszarze określonym w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego jako Obszar Aglomeracji Warszawskiej, który obecnie, w nieco szerszym zasięgu, określa się mianem Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Położona w odległości 40 km od centrum Warszawy oraz 50 km od Siedlec. Przez tereny gminy przebiegają liczne ciągi komunikacyjne – drogowe i kolejowe.

Siedzibą władz gminy - od czasu jej powołania w 1973 roku – jest Miasto Mińsk Mazowiecki. Początkowo siedziba zajmowała biura budynku Wydziału Finansowego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przy pl. J. Kilińskiego – obecnie budynek jest siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczna w Miński Mazowieckim oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Mińsku Mazowieckim (Plac Jana Kilińskiego 10). W późniejszym etapie siedziba gminy znajdowała się w budynku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urzędu Powiatowego przy ulicy Kościuszki – obecnie budynek jest siedzibą Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim (ul. T. Kościuszki 3). Dopiero w 2000 roku - III Rzeczypospolitej, Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim został przeniesiony do nowo wybudowanej siedziby przy ul. Józefa Chełmońskiego 14, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego.

Kultywowaniem lokalnych tradycji, dbałością o społeczne relacje i organizacją licznych przedsięwzięć społecznych - zajmują się Koła Gospodyń Wiejskich. Obecnie na terenie gminy jest jedenaście kół gospodyń i gospodarzy wiejskich: KGW „MAK – Młode-Aktywne-Kreatywne” w Brzózem, KGW  "Galimatias" w Stojadłach, KGW "Wierzbowy Zakątek" w Nowych Osinach, KGW w Starej Niedziałce, KGW w Zamieniu, KGW „Malwa” w Barczącej, KGW „Pohulanka” w Hucie Mińskiej, KGW w Dłużce, KGW „Karolinki” w Kolonii Karolina, KGW „Niezapominajka” w Mariance oraz KGW w Grębiszewie.

Ochotnicze Straże Pożarne - umundurowane i wyposażone w specjalistyczny sprzęt - dbają o życie i zdrowie mieszkańców gminy oraz ich mienia. Na terenie gminy istnieje 7 jednostek OSP: OSP w Dłużce, OSP w Brzózem, OSP w Janowie, OSP w Królewcu, OSP w Starej Niedziałce, OSP w Stojadłach oraz OSP w Zamieniu.

Na terenie gminy funkcjonuje 7 Szkół Podstawowych i 1 Przedszkole Publiczne:

 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem;
 2. Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie;
 3. Szkoła Podstawowa im. księdza Antoniego Tyszki w Janowie;
 4. Szkoła Podstawowa im. Generała Józefa Hallera w Mariance;
 5. Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce;
 6. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach;
 7. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu
 8. Publiczne Przedszkole "AKWARELKA" w Nowych Osinach.

Niewątpliwym atutami gminy, są jej walory przyrodnicze. Powierzchnia lasów pokrywa jej tereny w 23,7 % (2 665,41 ha). Południowe tereny gminy wchodzą w skład Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Również w południowej części gminy - znajduje się Rezerwat przyrody „Bagno Pogorzel” i najstarsza sosna zwyczajna w Polce, której wiek szacuje się na 370 lat. Na terenie gminy jest 7 pomników przyrody:

 1. Grupa 8 drzew w Janowie (Lipa drobnolistna; Klon pospolity; Klon jawor; Lipa drobnolistna; Lipa drobnolistna; Lipa drobnolistna; Lipa drobnolistna; Wiąz szypułkowy;
 2. Lipa drobnolistna – dz. ewid. nr 438/11, Stara Niedziałka;
 3. Lipa szerokolistna – dz. ewid. nr 438/11, Stara Niedziałka;
 4. Dąb szypułkowy – dz. ewid. nr 15/1, Ignaców;
 5. Dąb szypułkowy – dz. ewid. nr 91/21 Zakole Wiktorowo;
 6. Dąb szypułkowy – dz. ewid. nr 86/13, Huta Mińska;
 7. Dąb szypułkowy – dz. ewid. nr 263, Dłużka

Zasłużony dla Gminy Mińsk Mazowiecki

23 czerwca 2022 r. Rada Gminy Mińsk Mazowiecki Uchwałą Nr XLI.350.2022 nadała Pani Annie Kosobudzkiej tytuł zasłużonego dla Gminy Mińsk Mazowiecki jako wyraz uznania i podziękowania za pracę. Pani Anna Kosobudzka od czasu transformacji władzy do odejścia na zasłużoną emeryturę w roku 2020, piastowała funkcję Skarbik Gminy, przyczyniając się bezpośrednio do jej rozwoju.Tytuł został wręczony podczas obrad Rady Gminy w dniu 27 października 2022 r.

 

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...