Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Program rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2023

 • Program rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2023 (PDF)
 • autor: Magdalena Kruk, data: 2018-02-13

Spotkanie konsultacyjne

Programu rewitalizacji

Gminy Mińsk Mazowiecki

na lata 2016-2020+

Mińsk Mazowiecki, 9 stycznia 2017 r.

 • Konsultacje_9_stycznia.pdf (PDF)

Szanowni Mieszkańcy!

Prace nad opracowaniem „Programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020+” zaowocowały przygotowaniem projektu dokumentu.

Obecnie projekt ten jest konsultowany z Mieszkańcami.  Dokument i ankieta konsultacyjna dostępne są na stronie internetowej  

http://www.minskmazowiecki.pl/193,gminny-program-rewitalizacji?tresc=555

 

W dniu 9 stycznia (tj. poniedziałek), na podsumowanie konsultacji społecznych, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na debatę, która odbędzie się o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy - sala konferencyjna

Kontakt w sprawie rewitalizacji:

koordynator@minskmazowiecki.pl     

drukuj (Szanowni Mieszkańcy!)

 • data: 2017-01-04

Szanowni Mieszkańcy

Trwają prace nad „Programem rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020+”. W dniu 7 listopada odbyły się warsztaty, w których udział wzięli lokalni liderzy. Wprowadzeniem do prac warsztatowych była prezentacja dotycząca istoty procesu rewitalizacji (załącznik poniżej treści) 

W czasie warsztatów, partycypacyjnie (wspólnie przedstawicielami interesariuszy) przepracowaliśmy problemy (bariery) rozwojowe i ich przestrzenną koncentrację. W wyniku podsumowania analiz eksperckich, prac warsztatowych i dyskusji wyznaczono wstępnie obszar rewitalizacji, który obejmuje miejscowość Janów położoną między drogą krajową Warszawa – Terespol i lotniskiem wojskowym.  

 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się w prace nad przygotowaniem „Programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020+”. Przypominamy, ze można jeszcze wypowiedzieć się nt. programów (barier) rozwojowych wypełniając ankietę on-line 

Kontakt w sprawie rewitalizacji:

rewitalizacja@minskmazowiecki.pl

drukuj (Szanowni Mieszkańcy)

 • autor: Rafał Kończyk, data: 2016-12-09
 • Prezentacja_Warsztat.pdf (PDF)

Szanowni Mieszkańcy

informujemy, że w dniu 8 grudnia zastały zakończone badania ankietowe  w ramach opracowania Programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020+”.

Wszystkim Państwu, którzy zechcieli  poświęcić swój czas i wypełnić ankietę składamy serdeczne podziękowania.  Z wynikami ankiety będzie można się zapoznać w Projekcie  „Programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020+”.

 Z pozdrowieniami

 

Paulina Legutko-Kobus

drukuj (Szanowni Mieszkańcy)

 • data: 2016-12-09

Szanowni Mieszkańcy

Udział Mieszkańców jest istotnym i nieodzownym elementem na każdym etapie opracowania „Programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020+”.

Przystępując do diagnozy chcemy wspólnie z Państwem ustalić główne problemy rozwojowe w naszej gminie.  

Dlatego zachęcamy do wypełnienia ankiety ON-LINE

Jej wypełnienie zajmie tylko chwilę, a pozwoli nam poznać Państwa opinie!

Wszelkie informacje w zakładce: Gmina -> Gminny program rewitalizacji

 

Szanowni Mieszkańcy!

Rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem „Programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020+”.

Chcemy wspólnie z Państwem (z wykorzystaniem metod partycypacji) wyznaczyć obszar (lub obszary) w naszej gminie, gdzie następuje kumulacja barier rozwoju i które wymagają rewitalizacji.

O pracach nad Programem (także o planowanych warsztatach/debatach i ankietach)  będziemy Państwa informować na bieżąco  na tej stronie:

 • data: 2016-10-14

Załączniki

PROGRAM REWITALIZACJI

Szanowni Państwo!
Gmina Mińsk Mazowiecki przystąpiła do realizacji projektu pn. "Przygotowanie opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020+".
Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Mińsk Mazowiecki jest kluczowe dla zapewnienia możliwości aplikowania o środki z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 zarówno przez Gminę Mińsk Mazowiecki jak i inne podmioty planujące realizację różnorodnych przedsięwzięć na jej terenie.
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, budżetu państwa i budżetu gminy.
Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.
W celu określenia obszaru i zakresu działań rewitalizacyjnych niezbędne jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego.
Obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Jest to obszar charakteryzujący się ponadto: problemami gospodarczymi (np. niski poziom przedsiębiorczości), środowiskowymi (np. zanieczyszczenie środowiska), przestrzenno-funkcjonalnymi (np. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną) i technicznymi (np. zły stan techniczny budynków).
 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Mińsk Mazowiecki w sprawie: projektu Programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

 • Informacja o spotkaniu (PDF)

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...