Menu

Nawigacja

Treść Strony

Świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii Caritas dwp im. Św. Franciszka z Asyżu

ul. Kościelna 18,
05-300 Mińsk Mazowiecki

Świetlica jest czynna
od poniedziałku do piątku 
w godz. 14.00 – 18.00

Szczegółowe informacje

  • Świetlica realizuje zadania, poprzez które stwarza warunki właściwe dla prawidłowego rozwoju dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Są to zajęcia korekcyjne, terapeutyczne, edukacyjne, plastyczno – techniczne, rozwijające zainteresowania i zdolności oraz pomoc w nauce. Świetlica zapewnia dożywianie. Ponadto w czasie trwania roku szkolnego działają we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki (w Hucie Mińskiej, Mariance, Janowie, Starej Niedziałce, Brzózem, Stojadłach, Zamieniu) świetlice szkolne uwzględniające potrzeby edukacyjne a także rozwojowe dzieci i młodzieży oraz ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...