Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica

Nawigacja

Treść Strony

Ramowy Plan Pracy Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na 2022 r.

Lp.

Termin
sesji

Tematyka

Odpowiedzialny za przygotowanie
i sposób realizacji

1.

27 stycznia

 1. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2021 r.
 2. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 1. Przewodniczący Rady Gminy oraz Przewodniczący Komisji stałych – zaprezentowanie tematyki na sesji
 2. Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zaprezentowanie tematyki na sesji

2.

10 marca

 1. Sprawy bieżące
 1. Wójt Gminy– zaprezentowanie tematyki na sesji

3.

21 kwietnia

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej  w   Gminie Mińsk Mazowiecki
 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –zaprezentowanie tematyki na sesji

4.

19 maja

 1. Bezpieczeństwo publiczne w Gminie Mińsk Mazowiecki
 2. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych
 3. Informacja o stanie dróg powiatowych w Gminie Mińsk Mazowiecki.
 1. Komenda Powiatowa Policji, Państwowa Straż Pożarna – zaprezentowanie tematyki na sesji
 2. Prezes Zarządu Miejsko Gminnego, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych – zaprezentowanie tematyki na sesji
 3. Dyrektor  Zarządu Dróg Powiatowych – zaprezentowanie tematyki na sesji

5.

23 czerwca

 1. Wręczanie nagród przez Wójta Gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.
 3. Absolutorium
 4. Raport o stanie gminy
 1. Wójt Gminy – zaprezentowanie tematyki na sesji
 2. Wójt Gminy – zaprezentowanie tematyki na sesji
 3. Komisja Rewizyjna – zaprezentowanie tematyki na sesji
 4. Wójt Gminy – zaprezentowanie tematyki na sesji

6.

15 września

 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 r.
 1. Wójt Gminy – zaprezentowanie tematyki na sesji

7.

27 października

 1. Sytuacja oświaty w Gminie Mińsk Mazowiecki
 2. Sprawozdanie z. działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
 1. Wójt Gminy, Komisja Oświaty, Kultury  i Sportu, Dyrektorzy placówek oświatowych – zaprezentowanie tematyki na sesji
 2. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – zaprezentowanie tematyki na sesji

8.

17 listopada

 1. Przedstawienie projektu budżetu gminy na 2023 r.
 2. Informacja o pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez Gminę Mińsk Mazowiecki
 1. Wójt Gminy – zaprezentowanie tematyki na sesji
 2. Wójt Gminy – zaprezentowanie tematyki na sesji

9.

15 grudnia

 1. Uchwalenie budżetu gminy na 2023 r.
 2. Plan pracy Rady Gminy na 2023 r.
 3. Plan pracy komisji stałych Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 r.
 1. Wójt Gminy – zaprezentowanie tematyki na sesji
 2. Przewodniczący Rady Gminy – zaprezentowanie tematyki na sesji
 3. Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy – zaprezentowanie tematyki na sesji

Przewodniczący Rady Gminy ma możliwość przesunięcia i dostosowania terminu sesji do bieżących potrzeb Urzędu Gminy.

Uchwała Nr XXXV.314.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na 2022 r. i sposobu jego realizacji

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...