Menu

Nawigacja

Treść Strony

Lokalizacja ogrodzenia od strony dróg gminnych

Nazwa usługi
Informacja o lokalizacji ogrodzenia od strony dróg gminnych

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie informacji,
  • szkic sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym ogrodzeniem.

Informacja dodatkowa
we wniosku należy wskazać miejscowość, numer ewidencyjny działki oraz nr drogi od strony której ma być lokalizowane ogrodzenie

Opłata skarbowa
brak

Miejsce złożenia wniosku
Sekretariat Urzędu Gminny Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, I piętro

Miejsce odbioru wnioskowanej informacji
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, pokój nr 10, parter

Termin załatwienia sprawy
Do 1 miesiąca. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu). W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Tryb odwoławczy
Brak.

 

Załączniki:

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...