Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Uroczysta Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - relacja fotograficzna z dn. 25 maja 2023

W dniu 25 maja 2023 roku odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z okazji jubileuszu 50-lecia Gminy Mińsk Mazowiecki.

Otwarcia uroczystej sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Przemysław Wojda. Po wprowadzeniu sztandaru Gminy odśpiewano Hymn Państwowy. Wśród zaproszonych gości byli m. in.: Posłowie na Sejm RP Kamila Gasiuk – Pihowicz oraz Czesław Mroczek, przedstawiciel posanki Teresy Wargockiej - Kamil Wichrowski, reprezentant Marszałka Województwa Mazowieckiego –  Kamil Nalewka, Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego – Mirosław Krusiewicz, a także przedstawiciele władz samorządowych powiatu, miasta Mińsk Mazowiecki i gminy, służb mundurowych, dyrektorzy spółek Miasta  Mińsk Mazowiecki oraz dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Po przywitaniu zgromadzonych gości, wyświetlono prezentację dotyczącą historii gminy wraz z komentarzem radnej Elżbiety Roguskiej. Następnie radny Andrzej Jaworski przedstawił publikację dotyczącą 50 lat Gminy Mińsk Mazowiecki. Pokazano również film o wmurowaiu kamienia węgielnego pod budynek Urzędu Gminy.

Po tym Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki - Antoni Janusz Piechoski wygłosił przemówienie o historii i rozwoju gminy i dziękował współpracownikom i mieszkańcom za wsparcie. Przewodniczący Rady Gminy dziękował radnym i przedsiębiorcom.

Głos zabrali zgromadzeni goście: poseł na Sejm - Kamila Gasiuk-Pihowicz, poseł na Sejm -  Czesław Mroczek, przedstawiciel posłanki Teresy Wargockiej - Kamil Wichrowski, Przewodniczący Rady Powiatu a zarazem Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego – Mirosław Krusiewicz wraz z Kamilem Nalewką - reprezentantem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Starosta miński - Antoni Jan Tarczyński, wraz z wicestarostą Witoldem Kikolskim oraz Mirosławem Krusiewiczem wręczyli pamiątkową tabliczkę z okazji jubileuszu. Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP - Józef Jedynak uhonorował Wójta wizerunkiem Matki Boiskiej Hallerowskiej. Wójtowie i Burmistrzowie Powiatu Mińskiego przekazali pamiątkowe upominki. Wojciech Marczak - Starszy Cechu, przekazał upominek w postaci kosza z pędzlami. Prezes Banku Spółdzielczego - Jacek Lipiec, przekazał pamiątkowy banknot 20-złotowy z wizerunkiem Mikołaja Kopernika. Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego w Mińsku Mazowieckim - Ignacy Wieczorek wręczył Wójtowi replikę sztandaru Związku Piłsudczyków, Oddział Mińsk Mazowiecki zaś dyrektorce Szkoły Podstawowej w Zamieniu - Ewie Szaniawskiej-Strzeleckiej order przedstawiający Józefa Piłsudskiego. PPłk Ryszard Gorczyca - zastępca Dowódcy 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego zapewnił o wsparciu dla Gminy Mińsk Mazowiecki. Gratulacje złożyli dyrektorzy miejskich szkół podstawowych. Życzenia złożyli również dyrektorzy szkół powiatowych. Życzenia oraz pamiątkowy podarunek złożył także Przewodniczący NSZZ solidarność - Grzegorz Padzik. Za wsparcie Klubu Sportowego Judo Kontra podziękował Wójtowi Zdzisław Wiącek. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim - Jarosław Grenda, pogratulował jubileuszu i życzył dalszego dynamicznego rozwoju. Prezes Stowarzyszenia Radość III Wieku w Mińsku Mazowieckim - Zofia Grzelak, podziękowała za współpracę władzom samorządowym.

W kolejnej części wręczono okoliczne odznaczenia i wyróżnienia. Kamil Nalewka i Mirosław Krusiewicz uhonorowali najbardziej aktywne i zasłużone osoby odznaczeniami i dyplomami Pro Masovia.

Ważnym punktem programu było wręczenie tytułu "Zasłużony dla Gminy Mińsk Mazowiecki" dla Zygmunta Drewicza. Tytuł i odznaczenie przekazali Przewodniczący Rady Gminy, Wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki. Zygmuint Drewicz jest pomysłodawcą i założycielem Stowarzyszenia "Stojadła Wczoraj i Dziś" oraz lokalnego muzeum Drewiczówka.

Sekretarz Gminy - Jolanta Damasiewicz, wręczyła podziękowania za wieloletnią pracę pracownikom Urzędu Gminy i jednostek podległych oraz sołtysom.

Wójt podziękował również wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za wspólną pracę.

Po odprowadzeniu sztandaru Gminy, Przewodniczący Rady Gminy zamknął uroczystą sesję Rady Gminy.

W części nieoficjalnej wystąpili laureaci konkursu krasomówczego oraz zespół Przedwieczór z programem artystycznym.

Uroczystą sesję Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 maja 2023 roku ożna obejrzeć TU

 • Wprowadzenie sztandaru Gminy Mińsk Mazowiecki
 • Przemówienie Przewodniczącego Rady Gminy Przemysława Wojdy
 • Zaproszeni goście
 • Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski i...
 • Przemówienie Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki Antoniego...
 • Przemówienie posłanki na Sejm RP Kamili Gasiuk-Pihowicz
 • Wręczenie Wójtowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy...
 • Przemówienie Kamila Wichrowskiego - przedstawiciela...
 • Wręczenie wyróżnień przez przedstawicieli władz powiatu...
 • Wręczenie wyróżnień przez przedstawicieli samorządów...
 • Wręczenie wyróżnień przez przedstawicieli samorządów...
 • Wręczenie wyróżnień przez przedstawicieli samorządów...
 • Przemówienie Wojciecha Marczaka - Starszego Cechu
 • Przekazanie pamiątkowego banknotu 20-złotowego z...
 • Wręczenie Wójtowi repliki sztandaru Związku Piłsudczyków,...
 • Wręczenie dyrektorce Szkoły Podstawowej w Zamieniu - Ewie...
 • Gratulacje i słowa uznania dla Wójta złożone przez ppłk...
 • Wójt i dyrektorzy szkół podstawowych z Mińska Mazowieckiego
 • Wójt i dyrektorzy szkół powiatowych
 • Przekazanie upominku przez Grzegorza Padzika -...
 • Przekazanie pamiatkowego upominku przez Prezesa UKS Judo...
 • Podziękowania za współpłacę dla władz samorządowych od...
 • Uhonorowanie Zygmunta Warszawskiego dyplomem i medalem...
 • Uhonorowanie Sławomira Barankiewicza dyplomem i medalem...
 • Uhonorowanie Lidii Gniado dyplomem i medalem pamiątkowym...
 • Uhonorowanie Marii Śluzek dyplomem i medalem pamiątkowym...
 • Uhonorowanie Agnieszki Natorff-Gałki dyplomem i medalem...
 • Uhonorowanie Małgorzaty Przyborowskiej dyplomem i medalem...
 • Uhonorowanie Doroty Czaplickiej dyplomem i medalem...
 • Dyplom i pamiątkowy medal Pro Masovia dla Gminy Mińsk...
 • Dyplom i pamiątkowy medal Pro Masovia dla Gminy Mińsk...
 • Uhonorowani dyplomem i medalem Pro Masovia - wspólna...
 • Zygmunt Drewicz - zasłużony dla Gminy Mińsk Mazowiecki
 • Wręczenie podziękowań za wieloletnią pracę i zaangażowanie...
 • Wręczenie podziękowań za wieloletnią pracę i zaangażowanie...
 • Wręczenie podziękowań za wieloletnią pracę i zaangażowanie...
 • Wyprowadzenie sztandaru Gminy Mińsk Mazowiecki
 • Wystąpienie laureatów Gminnego Konkursu Krasomówczego
 • Podziękowania dla laureatów Gminnego Konkursu Krasomówczego
 • Przemówienie Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki Antoniego...
 • Tort z okazji jubileuszu 50-lecia Gminy Mińsk Mazowiecki
 • Krojenie tortu przez Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy
 • Występ zespołu Przedwieczór
 • Wyróżnienie z Powiatu Mińskiego
 • Dyplom Pro Masovia dla Gminy Mińsk Mazowiecki
 • Wspólne zdjęcie Wójta i Radnych Gminy Mińsk Mazowiecki
 • Wspólne zdjęcie Wójta i pracowników Urzędu Gminy w Mińsku...

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...