Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego – opłaty roczne

Opis usługi:
Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego – opłaty roczne

Wymagane dokumenty do wniosku:

 1. Plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego
 2. Z projektu budowlanego – kserokopia szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (fragment dotyczący pasa drogowego)
 3. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 4. Kopia decyzji, wyrażającej zgodę na lokalizację urządzenia w drodze, wydanej przez zarządcę drogi.
 5. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót , jeżeli zajęcia pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych
 6. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót – jeśli nie jest wymagany
 7. Harmonogram robót – wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami
 8. Informację o zakresie i technologii robót przywracających stan użyteczności pierwotnej. 

Odbiór decyzji:
Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki (należy zadeklarować we wniosku).

Sprawę prowadzi:
Aneta Kowalska - podinspektor d/s budowy i modernizacji dróg gminnych
Referat Inwestycji p. 10
tel. 25 756 25 10
e-mail: drogowiec@minskmazowiecki.pl

Termin załatwienia sprawy: 
Zgodnie z Kodeksem Postępowań Administracyjnych  twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu jednego miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy (w przypadku potrzeby uzupełnienia  braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu). 

Opłata:
zgodnie z Uchwałą Nr XV.136.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r.         

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XV.136.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r.

Załączniki:

 • Wniosek dot. opłaty rocznej - Plik PDF (PDF) 403.6kB
 • Wniosek dot. opłaty rocznej - Plik DOC (DOC) 41kB

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...