Menu

Nawigacja

Treść Strony

Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego – opłaty roczne

Opis usługi:
Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego – opłaty roczne

Wymagane dokumenty do wniosku:

 1. Plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego
 2. Z projektu budowlanego – kserokopia szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (fragment dotyczący pasa drogowego)
 3. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 4. Kopia decyzji, wyrażającej zgodę na lokalizację urządzenia w drodze, wydanej przez zarządcę drogi.
 5. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót , jeżeli zajęcia pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych
 6. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót – jeśli nie jest wymagany
 7. Harmonogram robót – wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami
 8. Informację o zakresie i technologii robót przywracających stan użyteczności pierwotnej. 

Odbiór decyzji:
Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki (należy zadeklarować we wniosku).

Sprawę prowadzi:
Waldemar Zychowicz- Inspektor d/s budowy i modernizacji dróg gminnych
Referat Inwestycji p. 10
tel. 25 756 25 10
e-mail: drogowiec@minskmazowiecki.pl

Termin załatwienia sprawy: 
Zgodnie z Kodeksem Postępowań Administracyjnych  twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu jednego miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy (w przypadku potrzeby uzupełnienia  braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu). 

Opłata:
zgodnie z Uchwałą Nr XV.136.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r.         

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XV.136.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r.

Załączniki:

 • Wniosek dot. opłaty rocznej - Plik PDF (PDF) 403.6kB
 • Wniosek dot. opłaty rocznej - Plik DOC (DOC) 41kB

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...