Linki

Banery

  • Monitoring Jakości Powietrza
  • Ostrzeżenia pogodowe
  • mapa gminy mińsk mazowiecki
  • logotyp gminy
  • Moja Okolica
  • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Poziomy przygotowania do ponownego użycia i  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, poziom składowania za rok 2022

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych: odebranych z terenu Gminy w wyniósł 36,53%. Wymagany poziom został osiągnięty.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych  do składowania odebranych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki wyniósł 9,32%.

Poziom składowania odpadów komunalnych wyniósł: 14,33%

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych: odebranych z terenu Gminy w wynosił odpowiednio:

Remondis Otwock Sp. z o.o.                                         9,55%

EKO-SAM Bis Sp. z o.o.                                              26,84%

Koma Marcin Pechcin                                                 25,66%

MPK Pure Home Sp. z o. o.                                          2,31%

PreZero Service Centrum Sp. z o.o.                             0,11%

PPHU Lekaro Jolanta Zagórska                                  25,60%

Usługi Porządkowe „BULI” Sławomir Pasek                 25,92%

KOBE Paweł Kotowski  Krzysztof Kotowski s.c.             4,50%

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych  do składowania odebranych z terenu Gminy wynosił odpowiednio:

Remondis Otwock Sp. z o.o.                                         0%

EKO-SAM Bis Sp. z o.o.                                               0%

Koma Marcin Pechcin                                                 10,29%

MPK Pure Home Sp. z o. o.                                          0%

PreZero Service Centrum Sp. z o.o.                             0%

PPHU Lekaro Jolanta Zagórska                                    0%

Usługi Porządkowe „BULI” Sławomir Pasek                   0%

KOBE Paweł Kotowski  Krzysztof Kotowski s.c.             0%

 

Poziom składowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy wynosił odpowiednio:

Remondis Otwock Sp. z o.o.                                         1,57%

EKO-SAM Bis Sp. z o.o.                                              11,53%

Koma Marcin Pechcin                                                 22,66%

MPK Pure Home Sp. z o. o.                                        15,44%

PreZero Service Centrum Sp. z o.o.                             0%

PPHU Lekaro Jolanta Zagórska                                    3,55%

Usługi Porządkowe „BULI” Sławomir Pasek                   0%

KOBE Paweł Kotowski  Krzysztof Kotowski s.c.             0%

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...